Analyse af vækststrategierne hos LEGO

Analyse af vækststrategierne hos LEGO

Flerfaglig opgave i Afsætning B og VØ A med fokus på Legos vækststrategier.

Opgaveformulering:

- Redegør for LEGO's udvikling fra 2003 til i dag
- Analyserer LEGO's nuværende vækststrategier
- Vurderer LEGO's fremtidige vækstmuligheder og hvordan det vil påvirke indtjeningen

I opgaven besvares herunder følgende problemstillinger:

- Hvordan er Lego blevet påvirket i og efter deres store ”Turn Around”?
- Hvilke vækststrategier har Lego gjort brug af, for at få vendt røde- til grønne tal?
- Hvordan kan Lego forsøge at skabe vækst i fremtiden, og hvilke fordele og ulemper er der ved disse muligheder?

Indhold

Abstract 2
Indledning 3
Metodeafsnit 4
Fra røde- til grønne tal 5
Turn Around planen 5
Vækststrategien i Lego 6
Introduktion til Legos Vækst strategier 6
Intensivering 6
Integration 7
Diversifikation 7
Legos strategi 8
Fremtidige vækstmuligheder 8
Geografisk fokus 8
Up stream 9
Flere Kunder via Promotion 9
Konklusion 9
Kildefortegnelse 11
Artikler 11
Interviews 12
Hjemmesider 12
Bøger 12
Bilag 1 13
Bilag 2 13

Uddrag

Indledning
I denne opgave vil der blive redegjort for hvad Lego har gjort for at vende røde tal på bundlinjen til grønne tal. Der vil derefter blive analyseret på Legos vækststrategier Lego gør og har gjort brug af, og hvordan disse vækstrategier har påvirket Legos markedsandel på det globale Legetøjs marked. Grundet opgavens ”lille” omfang, har det ikke været muligt at gå ind og analyserer på branchen som helhed, lave en konkurrent analyse samt analysere omverdens faktorenes påvirkning af Lego. Dette ville dog være relevant, når Legos vækststrategier skal analyseres samt vurderes.

Metodeafsnit
Første del af ”Lego et Turn Around”, er lavet på baggrund af fakta fra Artikler, hjemmesider samt Legos årsregnskab. Første del, er en opsamling af hvad Lego gjorde under deres store ”Turn Around” i 2004. Der bruges i dette afsnit materiale fra Virksomhedsøkonomi, i forbindelse med udregningen af Indekstal og overskudsgraden.
I analysen af Legos nuværende vækststrateg, vil der tages udgangspunkt i Ansoffs Vækstmatrix, som der gøres brug af i både Afsætning og Virksomhedsøkonomi. Der vil blive gået systematisk igennem hvordan Lego bruger de forskellige elementer fra Ansoffs Vækstmatrix, til at skabe deres egen vækst.
I vurderingen af Legos fremtidige vækstmuligheder, vil der ligesom i analysen tages udgangs punkt i Ansoffs Vækstmatrix, samtidig med at det vil vurderes og diskuteres hvordan disse vækstmuligheder vil påvirke koncernens indtjening.
Der er opgaven taget udgangspunkt i Legos årsrapporter 2003-4 samt 2013, viden fra disse årsrapporter bruges til store dele af opgaven.
Afsætning A, bind 1 samt Virksomheds økonomi A1 og A2, bruges som teorikilder i denne opgave... Køb adgang for at læse mere

Analyse af vækststrategierne hos LEGO

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.