Analyse af Tivolis økonomi | VØ A

 • HHX 1. år
 • Virksomhedsøkonomi A
 • 7
 • 4
 • 1381
 • PDF

Regnskabsanalyse: Analyse af Tivolis økonomi | VØ A

Opgaven her er en analyse af Tivolis økonomiske situation og fremtid, skrevet i Virksomhedsøkonomi A.

Afleveringsoplægget lød på:

I analysen af Tivolis økonomi skal indgå en:

 • Opstilling, der viser omsætning for de sidste 4 år i kroner og som indeks

 • Redegørelse for udviklingen i omsætningen de sidste 4 år
  • Dvs. I skal med ord beskrive, hvad tallene viser. 3-5 linjer
 • Analyse af udviklingen i omsætningen for de sidste 4 år
  • Dvs. I skal finde begrundelser for udviklingen i omsætningen. Disse begrundelser finder I ledelsesberetningen; måske skal I læse flere års ledelsesberetninger. I skal huske at begrunde jeres analyse; se bilag om Argumentationsord. 2-3 afsnit af på hver 3-5 linjer.
 • Opstilling, der årets resultat for de sidste 4 år i kroner og som indeks
  • Dvs. I skal med ord beskrive, hvad tallene viser. 3-5 linjer.
 • Analyse af udviklingen i årets resultat for de sidste 4 år
  • Dvs. I skal finde begrundelser for udviklingen i omsætningen. Disse begrundelser finder I ledelsesberetningen; måske skal I læse flere års ledelsesberetninger. I skal huske at begrunde jeres analyse; se bilag om Argumentationsmarkører. 2-3 afsnit af på hver 3-5 linjer.
 • Redegørelse for det økonomiske kredsløb generelt
  • Dvs. I skal på få linjer beskrive, hvad det det økonomiske kredsløb viser
 • Analyse af hvordan finanskrisen har påvirket underholdningsbranchen generelt
  • Dvs. I argumentere for hvordan finanskrisen har påvirket husholdningerne, og hvad dette har betydet for husholdningernes villighed til at købe underholdning
 • Vurdering af hvordan Tivoli har klaret finanskrisen
  • Sammenhold jeres resultater fra analyserne af Tivolis omsætning og resultat med Finanskrisens generelle påvirkning af underholdningsbranchen og konkluder
 • Vurdering af hvordan Tivoli vil klare sig de næste 2-3 år
  • Brug jeres konklusion fra vurderingen af hvordan Tivoli har klaret Finanskrisen
  • Argumenter for hvordan en aftagende Finanskrise generelt vil påvirke underholdningsbranchen generelt
  • Henvis eventuelt til forhold, som I har fundet i årsrapporterne, der fortæller om Tivolis forventede omsætning og resultat de kommende 2-3 år.
  • Konkluder på hvordan overstående må formodes at påvirke Tivolis økonomi de kommende 2-3 år.
 • Perspektivering. Vil I anbefale, at man køber aktiver i Tivoli?

Studienets kommentar

En fin opgave om Tivoli's økonomiske udvikling. Der skal dog arbejdes med sproget.
Der kunne have været brugt mere tid på de andre økonomiske nøgletal.

Uddrag

Tivolis overskudsgrad har ligget lavt, soliditetsgraden har ligget lidt over middel og egenkapitalens forrentning har også ligget lavt de sidste par år. Det viser at Tivoli ikke er gode til at holde omkostningerne nede og at virksomheden vil have gode chancer for at være i stand til at klare et stort tab uden at komme i finansielt uføre. Tallene har steget de sidste 4 år, hvilket er meget positivt for Tivoli fordi det betyder at omkostningerne langsomt bliver mindre.
I år 2010 var årets resultat ikke tilfredsstillende, da finanskrisen stadig gjorde stærkt præg af resultatet af Tivoli, de måtte skærer ned, pga. Danmarks befolkning var nervøse for den lavkonjunktur, Danmark var havnet i... Køb adgang for at læse mere

Analyse af Tivolis økonomi | VØ A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.