Analyse: Sunday, Bloody Sunday | SRO i Engelsk og Musik

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Musik A)
  • 10
  • 16
  • 4018
  • PDF

Analyse: Sunday, Bloody Sunday | SRO i Engelsk og Musik

SRO i musik og engelsk om konflikten i Nordirland med analyse af U2's sang Sunday, Bloody Sunday.

Opgaven indeholder en besvarelse af følgende problemformulering:
- Giv en redegørelse for hovedpunkter i konflikten mellem protestanter og katolikker i Nordirland med hovedvægten på begivenheder omkring og efter the Battle of Bogside i 1969.
- Giv ligeledes en kortfattet redegørelse for protestsange og deres funktion, særligt irske protestsange.
- Giv en litterær og musikalsk analyse af U2's ”Sunday, Bloody Sunday” (1983) med henblik på at belyse, hvordan kunstnere i ord og musik har forholdt sig til konflikten i Nordirland.
- Diskutér endelig, hvilken virkning det giver, at konflikten er skildret igennem kunsten og ikke andre former for nyhedskanaler og vurdér, i hvilken grad protestsange har potentiale til at bringe konflikter til ophør.

Lærers kommentar

At opgaven var god, men at de to fag måske var vægtede lidt ujævnt.

Elevens kommentar

Jeg ville skrive mere om musikfaglige begreber og forsøge at blande fagene mere sammen i nogle afsnit.

Studienets kommentar

Siden eksemplet blev skrevet, har man ændret på nogle af kravene til SRO. Derfor kan udformningen afvige lidt fra den måde, som en SRO skal skrives og bygges op i dag. Fx skal du ikke længere skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. Nogle skoler havde desuden andre krav til længde før i tiden. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SRO.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SRO-bogen sideløbende. SRO-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract side 3
Indledning side 4
Konflikten i Nordirland side 5
- Battle of Bogside side 7
- Tiden efter Bogside konflikten side 8
Protestsange og deres funktion side 9
Analyse af ”Sunday Bloody Sunday” side 10
- Instrumenter og deres roller side 10
- Sound/lyddesign side 11
- Sammenfatning og kontekst side 11
- Tekst side 12
- Genre side 12
At skildre konflikter gennem kunst side 13
Konklusion side 14
Litteraturliste side 15
Bilag side 16

Uddrag

Indledning
Denne opgave tager udgangspunkt i konflikten i Nordirland og begivenheden The Battle of Bogside i 1969. Gennem litterær og musikalsk analyse af sangen ”Sunday, Bloody Sunday” af U2 fra 1983 belyser opgaven hvad protestsange er for en genre og hvilke fordele og evt. ulemper der er ved brugen af disse. Ud fra denne analyse diskuterer opgaven hvilken virkning det har, at lade en konflikt blive skildret gennem kunst. Opgaven er derved tredelt, ved først at redegøre for den nordirske konflikt, så at forklare om protestsange samt ”Sunday, Bloody Sunday” og afslutningsvist at se mere generelt på hvordan det kan påvirke en konflikt at blive udsat for kunstens skildringer, som eksempelvis protestsange... Køb adgang for at læse mere

Analyse: Sunday, Bloody Sunday | SRO i Engelsk og Musik

[1]
Bedømmelser
  • 21-09-2016
    Det er en hel okay opgave! Fine sange!

Materialer relateret til Analyse: Sunday, Bloody Sunday | SRO i Engelsk og Musik.