Analyse af rums akustiske egenskaber | Teknikfag - Design og produktion A

Projekt, Rapport: Analyse af rums akustiske egenskaber | Teknikfag - Design og produktion A

Denne projektrapport dokumenterer udviklingen af et elektronisk kredsløb, der kan bruges til at bestemme et rums akustiske egenskaber med.

Rapporten er skrevet i faget Teknikfag - Design og Produktion A.

I rapporten indgår dokumentation for kredsløb, redegørelse for de tanker og overvejelser, som lå til grunde for produktets tilblivelse, krav til produktet, forslag til optimering af produktet, osv.

Lærers kommentar

Vi fik ikke kommentar på rapporten, da det var en eksamensrapport, men vores eksamenskarakter var 12.

Elevens kommentar

Der kunne vist godt komme lidt flere beregninger på i afsnittet om båndpasfilteret, men ellers er den stort set "fejlfri".

Indhold

Indledning - 2
Krav til produktet 2
Styring af kredsløb - 3
Tonegenerator - 4
Test af clock-generator 6
Test af filter 8
Powerforstærker - 9
Test af power-forstærker 10
Negativ spænding til RMS-måler - 11
Test af negativ spænding 11
RMS-målere - 12
Test af RMS-målere 13
Mikrofonforstærker - 14
Beskrivelse af mikrofonforstærkerkredsløb: 14
Ledningsdiagram over mikrofonforstærkerkredsløb: 15
Konstruktion og test af mikrofonforstærkerkredsløb: 15
Det endelige kredsløb 18
Båndpasfilteret - 19
Begrundelse for valg af filterkreds 19
Tonegenerator-software - 20
2. og 4. ordens båndpasfiltre - 21
Beskrivelse af 2. ordens båndpasfilter 22
Blokdiagram for Mode 1 – 2. ordens båndpasfilter 22
Ledningsdiagram for 2. ordens båndpasfilter 23
Test af 2. ordens båndpasfilter 23
4. ordens båndpasfilter 25
Ledningsdiagram for 4. ordens båndpasfilter 25
Test af 4. ordens båndpasfilter 26
Sammenligningskredsløb - 27
Test af sammenligningskredsløb 28
Konklusion 30
Bilag 31
Bilag 1 - projektbeskrivelse 31
Bilag 2 - Programmering af clockgenerator PIC16F505 32

Uddrag

For at lave vores tonegenerator, der i sidste ende skal lave et sinussignal, har vi behov for en clockgenerator og et filter. Clock-generatorens opgave er at lave et firkantet signal med en bestemt frekvens, som vi kan regulere. Dette signal kan dog ikke afspilles, så der har vi brug for at få signalet lavet om til et sinussignal. For at gøre dette, benytter vi os af et switched capacitor-filter. Et sådant filter har dog brug for et clock-signal for at fungere. Fordelen er, at man kan variere dette clock-signal, hvilket også varierer tilsvarende til, hvilken frekvens der bliver filtreret fra, og hvad der får lov til at komme igennem. Clock-frekvensen der bliver brugt til at styre det første filter, vil også blive brugt til at styre det andet filter. Dette er, hvad vi har behov for, da vi skal kunne afspille og modtage forskellige frekvenser, men begge filtre skal arbejde med det samme spektrum... Køb adgang for at læse mere

Analyse af rums akustiske egenskaber | Teknikfag - Design og produktion A

[1]
Bedømmelser
  • 14-05-2015
    Lækker rapport. Hjalp os en del med at bygge vores rapport op