Analyse af Romanuddrag fra "Transit" af Søren Damm

 • HHX 2. år
 • Dansk A
 • 12
 • 8
 • 1812
 • PDF

Romananalyse: Analyse af Romanuddrag fra "Transit" af Søren Damm

Opgave om "Transit" af Søren Damm med følgende opgaveformulering:

"Jeg vil med udgangspunkt i et romanuddrag fra Søren Damms ”Transit” fra 1993 lave en dybdegående karakteristik af hovedpersonen, hvori jeg vil fokusere på hovedpersonens selvoptagethed og sprogbrug.

Først og fremmest vil jeg lave et kort resumé og en kort beskrivelse af Søren Damms forfatterskab. Derefter vil jeg redegøre for fortællertypen samt synsvinklen. I min analyse af romanuddraget vil jeg analysere hovedpersonens sprogbrug og personlighed samt de hovedtemaer, der indgår i uddraget fra romanen blandt andet ved hjælp af teksteksempler.

På baggrund af min analyse, vil jeg vurdere sandsynligheden af handlingen. Til slut vil jeg perspektivere til dele af det tilgængelige inspirationsmateriale samt lave en konklusion." perspektivere til dele af det tilgængelige inspirationsmateriale samt lave en konklusion."

Indhold

Indledning
Problemformulering 3
Resumé 3
Forfatterskab 3
Analyse
Fortællertype 4
Synsvinkel 4
Analyse af hovedpersonens sprogbrug 4
Analyse af hovedpersonens udseende 3
Romanens samtid 5
Analyse af hovedpersonens indre 5
Hovedtemaer 6
Vurdering/Perspektivering 6
Konklusion 7
Kildeliste 8

Uddrag

Da man møder hovedpersonen første gang, er det foran et diskotek. Vi hører om hans fremtræden i selskab med andre unge mennesker, og om hans holdning til forskellige læskedrikke samt de dertilhørende reklamer. Han kommenterer de såkaldte tilstedeværende ”chicks” bevægelser, bryster og bagdel samt stemningen på diskoteket. På klubben kommer hovedpersonen i kontakt med en ung kvinde ved navn Sofie. Romanuddraget afsluttes med, at hovedpersonen og Sofie aftaler at tage hjem sammen. Det vides dog ikke om dette sker, da hovedpersonen ved navn Robert Pram besørger, kort før de formentlig forlader stedet sammen.
...
Hovedpersonens sprogbrug er meget bemærkelsesværdigt. Robert Pram benytter sig i høj grad af amerikanske trendord som: chick, gentle, bad, choice, cool osv.
Side 115, linje 36: ”Osse hvis man vil bevare sit temmelig cool ydre?”
Også talesprog som ”osse”, hvilket erstatter ”også” benyttes. Der gøres brug af lignende forkortelser som: spør, blir, lissom, ka, sir og mange flere. Udover talesproget finder jeg gennemgående ... Køb adgang for at læse mere

Analyse af Romanuddrag fra "Transit" af Søren Damm

[4]
Bedømmelser
 • 09-12-2010
  god og dybedegående, men jeg ved ikke helt hvad jeg ellers skal skrive til den. For at være ærlig har jeg ikke læst den endnu. Vil bare gerne have de 15 point.
 • 13-12-2010
  Rigtig god opgave! Men du kunne godt være gået lidt mere i dybden.
 • 18-12-2012
  Super god analyse, med masser af fylde og dybde, kan anbefales.
 • 26-12-2010
  Givet af HHX-elev på 1. år
  Den er god og meget fyldig men savner en tematisk indledning..

Materialer relateret til Analyse af Romanuddrag fra "Transit" af Søren Damm.