Analyse af reklamebrev fra Greenpeace

 • HHX 3. år
 • Dansk A
 • 12
 • 11
 • 3775
 • PDF

Reklameanalyse: Analyse af reklamebrev fra Greenpeace

I denne opgave finder du et eksempel på en besvarelse af opgave 5 i eksamenssættet til skriftlig Dansk A fra august 2014 på HHX. Opgaven er en analyse af et vedlagt reklamebrev fra Greenpeace med titlen "Olieselskaberne kom, borede efter olie og lod det sive ud i floderne. Indtil fiskene flød med maven opad". Analysen har særlig vægt på argumentation, sprog og målgruppe samt en kommentar til et landsdækkende medie.

Studienets kommentar

En meget flot og omfangsrig analyse, der viser, at eleven har fuldstændig styr på retoriske og danskfaglige begreber. I stedet for at gennemgå teksten kronologisk kunne eleven dog have valgt at arbejde med teksten ud fra overskrifter som "Argumentation", "Appelformer" osv. På den måde kunne man undgå en del gentagelser.

Uddrag

Greenpeace er en NGO (non governmental organisation), der har det som dens hovedformål at beskytte miljøet. Organisation ønsker at bekæmpe miljødestruktion, og de sigter mod at opnå fred og bæredygtighed i verden.
I september 2013 vedlagde Greenpeace et reklamebrev i dagbladet Information. Reklamebrevet er fem sider langt, og det har til formål at få læseren til at donere penge til organisationen. På den 5. og sidste side er der informationer om, hvordan du kan støtte Greenpeace, og hvor meget du kan støtte dem med. For at overbevise læseren om, at vedkommende skal støtte Greenpeace, er der undervejs gjort brug af en række sproglige virkemidler, der skal få læseren til at sympatisere med Greenpeace, god argumentation, samt alle tre appelformer; logos, patos og etos.
Reklamebrevet har fokus på Greenpeaces aktiviteter i Arktis. Arktis er ikke det eneste sted, Greenpeace 'opererer', men det må betragtes som et af de vigtigste geografiske områder for organisationen. I Arktis forsøger Greenpeace at bekæmpe verdens olieselskaber, der – ifølge Greenpace – på uansvarlig vis borer efter olie uden at tage hensyn til miljøet og dyrelivet omkring deres boreplatforme. At det netop er olieselskaberne, Greenpeace med denne kampagne ønsker at bekæmpe, fremgår allerede af den første side. Her står:
»Olieselskaberne kom, borede efter olie og lod det sive ud i floderne. Indtil fiskene svømmede med maven opad.«
Med dette citat indleder Greenpeace altså reklamebrevet med at få olieselskaberne til at fremstå som uansvarlige. Samtidig gør man brug af en metafor: »indtil fiskene svømmede med maven opad.« Metaforen er en sprogmæssig fremstilling, der skal vække læserens opmærksomhed, og som samtidig lægger op til en lille grad af fortolkning hos læseren. Fisk svømmer – alt andet lige – ikke med maven opad, og betydningen af dette er, at fiskene er døde. Det første sproglige virkemiddel, man støder på, er altså en appetitvækkende metafor. Citatet er skrevet med så stor skriftstørrelse, at det skaber blikfang, og det er det første, man ser som læser... Køb adgang for at læse mere

Analyse af reklamebrev fra Greenpeace

[4]
Bedømmelser
 • 25-11-2016
  God opgave til inspiration, kommer godt omkring argumentation og appelformer.
 • 08-11-2015
  God opgave med mange kilder til at underbygge!
 • 26-01-2016
  God dybdegående velskrevet opgave
 • 08-09-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Super god opgave til inspiration!