Analyse af Operation X: Narret til porno

  • STX 1.g
  • Dansk A
  • 12
  • 5
  • 1866
  • PDF

Dokumentaranalyse: Analyse af Operation X: Narret til porno

I denne opgave analyseres et klip fra Operation X: Narret til porno.

Eleven analyserer, hvilken type dokumentar der er tale om, og hvordan der gøres brug af fakta- og fiktionskoder.

Lærers kommentar

"Hvor ER det flot! Flot sprog, argumentation, brug af viden og dokumentaret med litteraturhenvisninger.
Se mine få bemærkninger angående det indforståede (præsentér bedre i starten), omkring filmIske (du mangler et i) og forkortelser.

Uddrag

Jeg har set videoklippet ”Narret til porno”, som første gang blev vist i fjernsynet på TV d. 5. september 2006 . Efter at have set dette klip vil jeg nu analysere det, hvor jeg blandt andet kommer ind på, hvordan man netop kan se, at dette videoklip har tilhører genren dokumen-tar, og hvilken slags dokumentar det er.

Spørgsmålet er så, hvad er en dokumentar? At dokumentere betyder at bevise, og en doku-mentarisk film består af scener fra det virkelige liv - det vil sige, at der bliver taget udgangs-punkt i det virkelig liv, men hvor der bliver iscenesat og gengivet. For at vise at dette er en dokumentar, vil jeg bruge lede efter nogle bestemte faktakoder. Disse faktakoder er med til at tydeliggøre, hvad en dokumentar er. I ”Narret til Porno” er der f.eks. en sand historie, det er et autentisk miljø og autentiske personer. Autentisk betyder, at det er virkelige mennesker og miljøer, der bliver brugt, det er ikke kulisser, som man bliver nødt til at sætte op. Måden, vi kan se, det er et autentisk miljø på, er ved, at vi f.eks skriv forkortelser ud. i starten af klippet... Køb adgang for at læse mere

Analyse af Operation X: Narret til porno

[1]
Bedømmelser
  • 03-03-2014
    God analyse, noget man kunne tage med