Analyse af I morgen stopper jeg af Anja Fonseca | SSO

  • HF 2. år
  • SSO (Psykologi B)
  • 10
  • 17
  • 5473
  • PDF

Analyse af I morgen stopper jeg af Anja Fonseca | SSO

Få inspiration til en analyse af biografien "I morgen stopper jeg" af Morten Brask og Anja Fonseca med denne Større Skriftlig Opgave (SSO) om spiseforstyrrelser, hvor bogen analyseres.

Biografien analyseres ud fra psykologisk teori med fokus på årsager til at Anja udvikler en spiseforstyrrelse og årsager til at hun bliver rask.

Opgaveformulering
Hvad er spiseforstyrrelser og hvordan kan det være, at mange unge kvinder i det senmorderne samfund udvikler en spiseforstyrrelse?

Der ønskes en redegørelser for hvad spiseforstyrrelser er og for relevant psykologisk teori, der kan forklarer årsager til at unge udvikler
spiseforstyrrelser.

Analyser selvbiografien I morgen stopper jeg af Morten Brask og Anja Fonseca ud fra relevant psykologisk teori med fokus på årsager til at Anja udvikler en
spiseforstyrrelse og årsager til hun bliver rask.

Diskuter hvordan det kan være at spiseforstyrrelser er blevet så udbredt ensygdom i det senmoderne samfund?

Indhold

Abstract
Indledning
Redegørelse for spiseforstyrrelser, og for relevant teori.
Bulimi (blimia nervosa)
Hilde Bruch, Psykoanalytiker med fokus på udviklingsteorien.
Erik H. Erikson, psykoanalytiker med fokus på udviklingspsykologi
Analyse af ”I morgen stopper jeg”, med brug af relevant psykologisk teori.
Anthony Giddens
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Hvad er en spiseforstyrrelse? En spiseforstyrrelse er en psykisk sygdom. Ved en spiseforstyrrelse er det en forstyrret tankegang til egen krop og vægt i form af at være under- eller overvægtig. Identitet, selvfølelse, selvidentitet og ikke mindst forholdet til mad og kalorier er vigtige faktorer. Denne forstyrrelse rammer den berørtes fysiske og psykiske sundhed, samt hæmmes de sociale forhold. En spiseforstyrrelse kan blive diagnosticeret i 2 hoveddiagnoser som er anorexia nervosa i (anoreksi/nervøs spisevægring) eller bulimia nervosa (bulimi/nervøse spiseanfald). Anoreksi og bulimi er to meget forskellige lidelser. Forskellen kort fortalt er at man som anorektiker har kontrol over det man spiser, som i det fleste tilfælde er meget lidt, eller slet ingen mad. Hvor man derimod som bulimiker ikke kan kontrollere sig selv, og indtager en masse mad, og efterfølgende udrenser kroppen Men de to lidelser har mange fælles psykiske symptomer. De berørte tænker uafbrudt på hvad der kommer ind og ud af kroppen, hvilket betyder at de berørtes tanker og adfærd ikke rummer andet. Selvom de to sygdomme har nogle fællestræk, er der forskellige symptomer og konsekvenser. Jeg vil nedenfor give en mere detaljeret beskrivelse af spiseforstyrrelse bulimi, da det er den Spiseforstyrrelsen Anja i min Case har... Køb adgang for at læse mere

Analyse af I morgen stopper jeg af Anja Fonseca | SSO

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Analyse af I morgen stopper jeg af Anja Fonseca | SSO.