Virksomhedsanalyse af Matas | Afsætning

 • HHX 3. år
 • Afsætning A
 • 12
 • 14
 • 2414
 • PDF

Virksomhedsanalyse af Matas | Afsætning

Analyse af Matas i Afsætning A.

I opgaven analyseres virksomheden Matas, herunder en værdikædeanalyse, virksomhedens situation via en omverdensmodel og der gives en vurdering af virksomhedens udfordringer ved hjælp af en SWOT-analyse.

Opgaven er skrevet i 2012.

Lærers kommentar

Opgaven var til en klar 12'er - idet der var tale om en ekstrem flot databehandlingskompetence og formidlingskompetence.

Læreren runder opgaven af med at kommentere at hele kompetenceblomsten faktisk er anvendt og tilendebragt yderst tilfredsstillende.

Elevens kommentar

En negativ kommentar var angående Sverige, at det er et mindre attraktivt marked, der har læreren kommenteret: Det koster at være ny - i starten!.

Indhold

En præsentation af virksomheden

En analyse af virksomhedens situation Samt en vurdering af virksomhedens udfordringer.

Problemstillingen bliver besvaret gennem en virksomhedskarakteristik af Matas.

En dybdegående analyse af virksomhedens værdikæde samt omverdensmodel, der opsamles i en SWOT.

Sluttelig besvares analysen gennem er muligheds og trusselmatrix.

Besvarelse på problemstillingen tager også udgangspunkt i en TOWS opstilling.

Uddrag

Dataindsamling - Metode:
Til udarbejdelsen af opgaven er der primært indhentet sekundære data i form af eksterne kilder, omhandlende informationer omkring virksomheden Matas samt dens omgivelser. Hurtigsøgning er herunder anvendt for på sigt at kunne fremfinde og anvende søgetermer på troværdige databaser såsom dst.dk, informedia.dk, virksomhedens årsrapport samt børsen.

Dette er som sagt benyttet, for at anvende pålidelige kilder til opgaven, der dermed vil danne et retvisende billede af den pågældende virksomhed, Matas. Der er yderligere anvendt field research i form af primære datakilder fra spørgeskema. Spørgsmålene i spørgeskemaet er blevet stillet foran en Matas butik, efter tilladelse, for at fange netop målgruppen, som handler i Matas. Spørgeskemaet har vist sig at stemmer overens med den opstillede hypotese omhandlende prisniveauet i Matas... Køb adgang for at læse mere

Virksomhedsanalyse af Matas | Afsætning

[5]
Bedømmelser
 • 21-09-2013
  En meget god og beskrivende opgave med en masse detaljer - bestemt ikke til at fortryde.
 • 13-12-2012
  Vi sad og manglede SWOT analysen, og den var jo perfekt i denne.
 • 04-02-2016
  Super super god analyse af Matas..
 • 11-06-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Stor hjælp .............