Analyse: Lignelsen om den fortabte søn

  • STX 2.g
  • Religion B
  • Ingen givet
  • 2
  • 956
  • PDF

Noter: Analyse: Lignelsen om den fortabte søn

Disse noter indeholder et referat af "Lignelsen om den fortabte søn" (Lukasevangeliet 15) og besvarelse af en række spørgsmål vedrørende analyse, karakteristik og fortolkning.

Studienets kommentar

Svaret på spørgsmål 5 er forkert, muligvis fordi spørgsmålet er misforstået. Det svarer ikke på, hvem der er lignelsens modtager.

Indhold

Referat
1. Hvilken type stof tilhører lignelsen?
2. Bestem, hvilken type lignelse, der er tale om?
3. Karakteriser sproget og fortællemåden/fortælleteknikken i lignelsen!
4. Hvad er lignelsens pointe eller budskab? Vær opmærksom på, at lignelsen normalt kun har én pointe.
5. Giv et bud på lignelsens adressat.
6. Hvad er formålet med lignelsen? Undersøg lignelsens brug: 1. I Jesu liv. 2. I urmenighedens liv. 3. I dag.

Uddrag

Her hører man jo om to sønner, som får delte faderens ejendom imellem dem. Den ene søn som rejser til et land langt borte, og som ødslede sin formue bort i et udsvævende liv. Den anden bliver og arbejder på faderens gård. Da den ”fortabte søn” vender hjem, uden penge, beder han om tilgivelse til sin fader, og faderen tilgiver ham straks, og beslutter at holde en stor fest, på grund af hans tilbagevendelse... Køb adgang for at læse mere

Analyse: Lignelsen om den fortabte søn

[1]
Bedømmelser
  • 23-11-2015
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA