Religionssociologisk analyse: Jehovas Vidner i Danmark

 • HF 2. år
 • SSO (Religion B)
 • 12
 • 24
 • 7140
 • PDF

Religionssociologisk analyse: Jehovas Vidner i Danmark

En analyse af forholdet mellem individ og gruppe i Jehovas Vidner i Danmark med perspektivering til Hizb ut-Tahrir

Lærers kommentar

Din opgave er yderst velformuleret, velstruktureret og metodisk lagt an. Du ved hvad du gør, du bruger teorierne, du samler op undervejs. Måske er din perspektivering til Hizb ut-Tahrir lidt kortfattet - men alt i alt - en sikker og klog opgave.

Indhold

Abstract
Indholdsfortegnelse
Indledning
Præsentation af Jehovas Vidner
- Historisk rids
- Religiøst indhold
- Organisering
Præsentation af teoretisk baggrund
- Roy Wallis
- James A. Beckford
Tre personlige beretninger
- Mette og Arne
- Theodor
- Tanja
Analyse af de tre beretninger
Jehovas Vidner versus radikale islamistiske grupperinger
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

... Jeg har udvalgt tre personlige beretninger – to portrætter bragt i Kristeligt Dagblad samt et interview, jeg selv har lavet med et Jehovas Vidne. Hans historie er lidt speciel, idet han i en årrække var væk fra bevægelsen og nu er tilbage igen. Disse beretninger skal sammen med relevant teori af henholdsvis Roy Wallis og James A. Beckford danne udgangspunkt for en analyse af individets samspil med gruppen og gruppens forhold til det omgivende samfund. Teorien er højst anvendelig, da Wallis og Beckford systematiserer henholdsvis grupperinger og individer tilhørende nyere religiøse bevægelser
Afslutningsvis sættes Jehovas Vidner ind i en sammenligning med radikale islamistiske foreninger – ligeledes i forholdet til det omgivende samfund... Køb adgang for at læse mere

Religionssociologisk analyse: Jehovas Vidner i Danmark

[2]
Bedømmelser
 • 18-01-2015
  En kæmpe hjælp, da jeg selv havde meget svært ved at se hvad der skulle til for et 12-tal, men jeg nu er klar over det.
 • 18-03-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Brugte den i forhold til mit AT, virkelig god hjælp