Analyse af Dette burde skrives i nutid

  • HF 1. år
  • Dansk A
  • 7
  • 9
  • 2530
  • PDF

Romananalyse: Analyse af Dette burde skrives i nutid

Analyse af Helle Helles roman "Dette burde skrives i nutid" (2011). Den indeholder følgende afsnit: resume, fortællertype, sprog, rum & tid, analyse af hovedpersonen samt en konklusion. I opgaven er der særligt fokus på analyse af hovedpersonen.

Problemformulering:
Hvordan skildres Dorthe som person, hendes ageren mellem mennesker og hvordan påvirkes det af Helle Helles minimaliske måde at skrive på?

Studienets kommentar

Opgaven kan være en fin hjælp til videre arbejde med Helle Helles roman "Dette burde skrives i nutid". Særligt giver opgaven inspiration til en analyse af romanens hovedperson, Helle Helles særlige minimalistiske skrivestil samt ideer til symbolske læsninger af udvalgte elementer i værket. Struktur og sprog har visse mangler.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Resume 2
Fortællertype 3
Sprog 3
Rum og tid 3
analyse af hovedpersonen 4
Konklusion 8
Litteraturliste: 9

Uddrag

Indledning
Jeg vil i denne opgave analysere og fortolke romanen ”Dette burde skrives i nutid” skrevet af Helle Helle i 2011, og jeg vil prøve at finde svar på mit hovedspørgsmål ved at analysere romanens perso-ner og deres handlinger. Jeg har set et interview med Helle Helle, hvor hun beskriver sine tanker bag bogen, og hun fortæller, hvordan hun har ønsket at skrive en bog om en kvinde, som kommer til storbyen. Hun er blevet inspireret til dette, da en fra Universitet har spurgt ind til, hvorfor der tidli-gere ikke har været nogle Irmaer i hendes historier. Det enkle svar er, at der hvor hendes fortælling forgår, er et sted, som ikke har nogle Irmaer, derfor har hun været nødsaget til at flytte sig i denne bog. Det viser meget godt, hvordan de små ting betyder meget i den måde, som Helle Helle skriver på. Hun fortæller, hvordan hun ikke lader et stort drama drive hendes bøger, fordi det vil tage fokus fra det, hun gerne vil frem til. Som hun selv siger, er hun langt mere optaget af mennesker, symbolik, sproget og psykologi. Ting som til fulde kommer til udtryk i ”Dette burde skrives i nutid”.

Fortællertype
Historien er fortalt af en jeg-fortæller, der hedder Dorte. Jeg-fortælleren afslører ikke noget om sit indre liv, og beskriver ingen følelser, men kun omstændigheder. Dette er kendetegnet for den mini-malistiske stil. Dorte er ikke ærlig over for sig selv i forhold til sin situation, og derved kan vi kon-kludere, at fortælleren heller ikke er helt ærlig i den måde, hun fortæller historien til os. Det er altså en upålidelig fortæller... Køb adgang for at læse mere

Analyse af Dette burde skrives i nutid

[1]
Bedømmelser
  • 27-04-2015
    godt skrevet og velformuleret sprog