Analyse af omverden og branche for Joe & the Juice | Afsætning A

  • HHX 1. år
  • Afsætning A
  • 7
  • 6
  • 2128
  • PDF

Virksomhedsanalyse: Analyse af omverden og branche for Joe & the Juice | Afsætning A

Her finder du en analyse af virksomheden Joe & the Juice med fokus på virksomhedens omverden, branchen og deres konkurrencemæssige position på markedet.

Omverdenen analyseres gennem et nærmere kig på virksomhedens afhængige og uafhængige omverden. Branchen analyseres gennem brugen af Porter's Five Forces.

Slutteligt vurderes virksomhedens konkurrencestrategi og vækst gennem brugen af Porters generiske strategier.

Opgaven er skrevet i 2016.

Lærers kommentar

Udmærket arbejde.
Du skriver godt, og er nuanceret i din besvarelse. bliv ved med det.
Behandl hver opg. med teori, du bruger udtømmende, så du får det hele med. fx i five forces svaner jeg en bedømmelse af barrierer eller mulighed ved hver force.
Godt med sammenfatninger og konklusion, men særligt i den sidste opg savner jeg mere konkret i forhold til besvarelsen.
Godt på vej. herligt.

Indhold

1. En redegørelse for Joe & The juice's omverdensforhold med udgangspunkt i bilagene. 3
1.1 Den afhængige omverden 3
1.2 Den uafhængige omverden 3
1.3 Sammenfatning 4
2. Analyse af Porters five forces og en vurdering af muligheder og trusler for hver force. 4
2.1 Konkurrencen i branchen 4
2.2 Kunder 4
2.3 Nye indtrængere 4
2.4 Substituerende produkter 5
2.5 Leverandører 5
2.6 Sammenfatning 5
3. Joe & The Juice's konkurrencemæssig position. 5
3.1 Sammenfatning 5
4. Joe & The Juice's konkurrencestrategi og en vurdering af virksomhedens fortsatte vækst 6
4.1 Sammenfatning 6
5. Konklusion 6
Litteraturliste 7

Uddrag

1. En redegørelse for Joe & The juice's omverdensforhold med udgangspunkt i bilagene

1.1 Den afhængige omverden

Joe & The Juice er afhængige af deres kunder, eftersom de udbyder mad og drikke. Kun-derne er vigtige, og derfor arbejder Joe & The Juice på at give dem en god oplevelse hos dem. Joe & The Juice møder ikke kun kunderne i butikkerne men også på de sociale medier såsom Instagram og Facebook, hvor der reklameres og nyhederne er tilgængelige.

Juicekæden har mange konkurrenter omkring deres beliggenhed. På grund af deres høje priser, kan kunderne vælge at købe fra en café, hvor prisen er lavere. Joe & The juice påvir-kes af konkurrenterne i London, da der er et stort udbud af mad og drikke. Hvis man ser på juicebarer, har de derimod ikke så mange konkurrenter. De har et velkendt brand, og deres juice er sund, frisk og vitaminrig. Deres produkter er af høj kvalitet. Det kan bl.a. ses på de mange varianter og på smagen. Selvom priserne ligger højt, foretrækker mange stadig Joe & The Juice. Stemningen hos juicekæden er speciel i forhold til deres konkurrenter. Der bliver spillet højt musik i et moderne miljø.

Vandet i Joe & The Juice er leveret af deres leverandør BV Aqua A/S. Den er behandlet af højteknologiske vandbehandlingsfiltre. Allerede her kan man se, at Joe & The Juice går meget op i deres produkters kvalitet. Deres leverandører forsyner dem med råvarer af høj kvalitet, da en god kvalitet er med til at styrke deres brand.... Køb adgang for at læse mere

Analyse af omverden og branche for Joe & the Juice | Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.