Fremstilling af ethanol ved gæring | Rapport

  • HF 1. år
  • Biologi C
  • 12
  • 9
  • 1878
  • PDF

Fremstilling af ethanol ved gæring | Rapport

Gæringsforsøg med gæring af sukker i Biologi C. Formålet er at producere alkohol ved en gæringsproces samt at bestemme ethanolindholdet af produktet.

Rapporten indeholder et diskussionsafsnit, hvor de teoretiske resultater for udregning af ethanolindholdet i alkohol sammenlignes med resultaterne i praksis.

Formål
Formålet med opgaven er at producere alkohol, samt at bestemme ethanolindholdet af produktet.

Indhold

Formål 3
Teori 3
Gæringsprocessen 3
Gæringsprocessen inddelt I faser 3
Organisk kemi, carbonforbindelsernes kemi 4
Hypotese 4
1. Del af forsøget – co2 frigives 5
Materialer 5
Fremgangsmåde 5
Resultater 5
Beregnede data 6
Fejlkilder 7
2. Del af forsøget: udvindelsen af ethanol 7
Materialer 7
Fremgangsmåde 7
Resultat 7
Fejlkilder 8
Diskussion 8
Konklusion 8

Uddrag

Fremgangsmåde
• Først afvejes 25 g glukose og 120 ml vand
• Glukosen opløses i vandet i en 250 ml kolbe
• 10 g gær smuldres ned i blandingen
• Prop og gæringsrør sættes på kolben
• Kolben vejes
• I gæringsrøret tilsættes vand og BTB
• Efter en uges gæringstid vejes kolben igen

---

Gæringsprocessen
Gæringen udføres af gærceller som er en encellet svamp (eukaryot organisme). Gærceller kan uden brug af energi (ATP), kun bruge simple kulhydrater såsom monosakkarider i deres reaktion – ved mere kom-plekse kulhydrater har gærcellen brug for den energi den får efter at have omdannet glukose. Ved om-dannelse af mere komplekse kulhydrater som f.eks. stivelse, er gærsvampen nødsaget til at producerer enzymet amylase, for herefter at nedbryde stivelsen til henholdsvis maltose og glukose.

---

Organisk kemi, Carbonforbindelsernes kemi
”Ethanol” er det systematiske navn for det vi i hverdagssprog omtaler som alkohol. Det systematiske navn beskriver stoffets sammensætning og struktur. Organisk kemi handler i store træk om carbonforbindel-ser, derfor angiver første del af stofnavnet hvor mange carbonatomer der indgår i forbindelsen. ”Ethan” er første del af det stofnavn som vi har arbejdet med i denne opgave, nemlig ethanol.

---

1. del af forsøget – CO2 frigives
Ved dette forsøg vil vi bevise formlen: C6H12O6  2 CH3CH2OH + 2 CO2. Med andre ord vil vi bevise at der ved en blanding af gær, glukose og vand vil ske en forbrændingsproces hvor glukose bliver omdannet til ethanol og CO2, såfremt der ikke er oxygen til stede. Ved hjælp af et gæringsrør med vand og BTB indika-tor, vil vi tydeliggøre at CO2 frigives, og derved vil vandet skrifte farve fra blåt til gult efter gæring.

2. del af forsøget: Udvindelsen af Ethanol
Fremgangsmåde
• Efter gæring hældes kolbens flydende indhold over i en rundbundet kolbe – gæren som er bund-faldet i blandingen, skal helst ikke med over.
• Den rundbundede kolde tilsluttes herefter et termometer og en destilationskolonne. Destilati-onskolonnen fungerer som et dobbeltrør hvor spritten kan løbe i det inderste rør, og koldt vand kan løbe i det yderste.
• Destilationskolonnen tilkobles koldt vand og for enden placeres en måleglas hvori spritten kan løbe.
• Den rundbundede kolbe placeres på termokappen, som herefter vil sætte væsken i kog - tempe-raturen må dog ikke overstige 80 ° C.

---

Diskussion
Resultatet er både ved det teoretiske reaktionsskema (skema 1) og resultatet i praksis (skema 2) at der frigives CO2 i og med der sker en forbrænding. Men fordi vi stoppede gæringsprocessen inden gærceller-ne havde omdannet glukosen til det maksimale, stemmer det forventede (skema 1) ikke overens med resultatet i praksis (skema 2). Der er altså ikke sket den maksimale frigivelse af CO2... Køb adgang for at læse mere

Fremstilling af ethanol ved gæring | Rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.