Undersøgelse af alkoholer | Rapport | Kemi C

  • STX 1.g
  • Kemi C
  • 12
  • 8
  • 2057
  • PDF

Undersøgelse af alkoholer | Rapport | Kemi C

Rapport i Kemi C, som er skrevet over et forsøg med formålet at bestemme forskellige alkoholers blandbarhed med vand. Forsøget undersøger alkoholerne:

• Methanol
• Ethanol
• Propan-1-ol
• Propan-2-ol
• Butan-1-ol
• Butan-2-ol
• 2-methylpropan-1-ol
• 2-methylpropan-2-ol
• Pentan-1-ol
• 3-methylbutan-1-ol
• Octan-1-ol
• Sorbitol
• Propan 1,2 diol
• Propan 1,2,3 triol

Afslutningsvis konkluderes der på en generel regel for blandbarhed.

Indhold

Formål
Teori
Materialeliste
Fremgangsmåde
Resultater
Databehandling
Fejlkilder
Konklusion
H/P-sætninger

Uddrag

Teori:

I dette forsøg benyttes der 14 forskellige alkoholer. Fælles for alle alkoholer er at de er opbygget af grundatomerne carbon, hydrogen og oxygen, samt ''en'' kovalent binding til ''en'' hydroxygruppe(-OH). Carbon- og hydrogenatomerne er bundet sammen med enkeltbindinger, og denne sammensætning kaldes en alkane(alkaner ender på an). Hydroxy-gruppens H-atom er bundet til et oxygenatom, som gør denne gruppe til den polærer-del, som giver alkoholen evnen til at blande sig med vand. Carbon, hydrogen og oxygen gruppen danner alkoholens upolære-del, som giver alkoholen evnen til at være blandbar med andre upolære stoffer.
...
Alkoholer med med tre og flere C-atomer i molekylet har mulighed for at placere –OH i carbonkæden. Blandt andet har Propanol molekyleformelen, C3H8O, men to forskellige strukturformeler. Molekyleformel eller sumformlen er summen af de forskellige atomer i molekylet. Strukturformlen viser hvordan de forskellige atomer sidder sammen og danner molekylets form. Da propanol har lige præcis tre C-atomer kan –OH placeres både ved enden af carbonkæde, men også inde i kæden.
...
Fremgangsmåde:

Til at starte skal der findes et stativ, hvor reagensglassene kan stå. Efterfølgende skal der hældes cirka 2 mL vand i hvert af reagensglassene med en pippette. Herefter skal de alkoholer der var tænkt på at benytte, skrives på hvert af de tilsvarende reagensglas, hvor de skal blandes med vand.
Efter at have fundet de tilsvarende alkoholer der skal benyttes, hældes cirka 2 mL af alkoholerne ned i reagensglassene.
...
Databehandling:

Efter at have aflæst de forskellige resultater for hvert af alkoholerne, kan alkoholerne deles op i forskellige grupper, som gør dem nemmere at analysere nærmere. Ved at lave en opdeling af de repræsentative alkoholer ud for C-kæden, da teorien fortæller at det er længden der giver svaret.
Opdelingen lyder således: Alkohol grupper med C-kæde mellem 1-3, alkohol grupper med C-kæde på 4 og alkohol grupper med C-kæde mellem 5-8... Køb adgang for at læse mere

Undersøgelse af alkoholer | Rapport | Kemi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.