Alkohol og nervesystemet | SSO | Biologi B

  • HF 2. år
  • SSO (Biologi B)
  • 10
  • 20
  • 4563
  • PDF

Alkohol og nervesystemet | SSO | Biologi B

Denne større skriftlige opgave (SSO) i Biologi B har fokus på alkohols påvirkning på nervesystemet.

Elevens beskrivelse af SSO'en
Jeg vil i følgende opgave undersøge hvordan alkohol påvirker vores nervesystem, herunder vil jeg inddrage nervecellen samt dens membran og receptorer. Jeg vil også fortælle om hvilke hjerneafsnit der i særlig grad påvirkes af alkoholen, og hvilke konsekvenser det har for en hjerne, som der endnu ikke er udviklet, at blive udsat for alkohol. Derudover vil jeg også kort beskrive leverens funktioner i forhold omdannelse af alkohol.

Elevens kommentar

Diskussionen skal være mere grundig!

Indhold

Indledning 4
Nervesystemets inddeling 4
Neuronet 5
Neuronet I sammenhæng med pns og cns 7
Cellemembranen og alkohol 8
Nervereceptorer 10
Gaba-receptorer og alkohol 10
Alkoholomsætning I kroppen 12
Leveren 13
Hjernen 14
Alkohols påvirkning på hjernen under udvikling 15
Konklusion 17

Uddrag

Nervesystemets inddeling

Nervesystemet er den informationsvej som kroppen bruger, for at forstå- og reagere på de ting som sker i vores omgivelser- samt indeni vores krop. Vi kan næsten betegne nervesystemet som to baser, CNS og PNS, der kommuniker med hinanden, via et kæmpe netværk af ledninger.
Nervesystemet består anatomisk af tre hoveddele hjernen, rygmarven og det perifere nervesystem, hvor hjernen og rygmarven bliver betegnet som CNS (central nervesystem), og hvor det perifere nervesystem som kan betegnes ved PNS. PNS består af nervebaner som der forbinder sig til CNS, fra resten af kroppen. Alt dets kommunikation sker igennem nervecellerne, ved hjælp af elektriske impulser og kemiske stoffer. Omkring nervecellen findes der støtteceller, som hele tiden sørger for balance i nervesystemet. Der findes dog stoffer som kan skabe ubalance i vores celler, en gruppe af disse kaldes rusmidlerne, som karakteriseres ved den fysiske og psykiske afhængighed de kan fremkalde hos os. I blandt rusmidlerne finder vi det mest benyttede stof, nemlig alkohol, ethanol, som yderst skadeligt for blandt andet vores nervesystem.

Neuronet

Neuronet som også er kaldet nervecellen, er nervesystemets mindste funktionelle enhed og bare i hjernen findes der omtrent 125 milliarder af neuroner. Derudover findes der også såkaldte støtteceller eller gliaceller, hvis to funktioner er at skabe balance ved at regulere affalds- og næringsstofferne, samt at bekæmpe infektioner. De mange nervecellers grundstruktur er ens, men deres længde og størrelse varierer. Se figur 1. Derudover har hver enkel celle én specielfunktion som kommer til udtryk gennem den enkle celles transmitterstof; for eksempel er nogen bygget til at reagere på smerte og andre til at styre vores muskler. Selve nervecellen er opbygget på samme måde som de mange andre celler i kroppen, det specielle ved nervecellen er dog at på selve cellekroppen, soma, sidder der nogle lange udløbere kaldet axon'er og dendritter. Formålet med neuronets funktion er at sende signaler, i form af elektriske impulser- og kemiske stoffer til andre nerveceller.
Denne overførelse sker via axonet og dendritterne. Axonet som forbinder cellekroppen og endeterminalerne, er beskyttet af gliaceller, som i dette tilfælde er myelinskeder som hovedsageligt består af fedt. Myelinskederne vikler sig om axsonet, for at hindre at nervecellerne får fysisk kontakt med hinanden og derefter laver en kortslutning. Mellem aksonet og myelinskerne skabes der ranvierske indsnøringer, hvori der kan findes både natrium- og kaliumkanaler samt pumper. For enden af axsonet og inden soma, finder vi ... Køb adgang for at læse mere

Alkohol og nervesystemet | SSO | Biologi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Alkohol og nervesystemet | SSO | Biologi B.