Afrikas ernæringsproblemer | Naturgeografi

  • STX 3.g
  • Naturgeografi B
  • 12
  • 6
  • 1803
  • PDF

Rapport: Afrikas ernæringsproblemer | Naturgeografi

Denne opgave i Naturgeografi indeholder en redegørelse for Afrikas ernæringsproblemer, samt en række forslag til udviklingspolitiske tiltag i sammenhæng med reducering af sult og fejlernæring.

Besvarer følgende punkter:

Gør kort rede for de udfordringer Verden står overfor mht. fødevare og befolkning:

Afrika har vanskeligt ved at brødføde sin befolkning. Hvorfor?

Hvilke konsekvenser har knapheden på fødevarer for det enkelte menneske og for samfundet?

Hvordan kan Afrika øge sin fødevareproduktion? Fremlæg en vifte af løsningsforslag:

Diskuter fordele og ulemper ved de forskellige forslag. Er de socialt bæredygtige? Økonomisk bæredygtige? Miljømæssigt bæredygtige? Klimamæssigt bæredygtige? På kort og på lang sigt.

Lærers kommentar

Flot opgave, mere af det!

Uddrag

Gør kort rede for de udfordringer Verden står overfor mht. fødevare og befolkning:
Eksperter forudser at verdensbefolkningen vil vokse indtil år 2050. Deres estimat er at vi vil blive ca. 9,5 milliarder mennesker. Dette er en enorm udfordring, specielt hvis man kigger på ernæringsmulighederne, for de fattige i verden.
I dag er der ca. 850 millioner mennesker, som ikke får tilstrækkelig ernæring på daglig basis, derfor må man spørge sig selv, er det overhovedet er muligt at brødføde en global befolkning på ca. 9,5 milliarder?
Hvis man kigger på understående søjlediagram, fornemmer man også hurtigt hvor i verden der er størst underskud Mht. Ernæring. Men det giver samtidig også en fornemmelse af fødevareproduktionen, i de individuelle regioner i verden... Køb adgang for at læse mere

Afrikas ernæringsproblemer | Naturgeografi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.