Afrika - En region i vækst | International Økonomi

 • HHX 3. år
 • International Økonomi A
 • 12
 • 10
 • 2216
 • PDF

Afrika - En region i vækst | International Økonomi

Eksamenssættet er fra sygeeksamenen fredag den 24. august 2012.
Dette er en genaflevering hvor nogle af svarene blev forbedret samt ekstern selvvalgt kildeinddragelse.

Eksamenssættet indeholder besvarelser på følgende opgaver:

1) Beregn den procentvise ændring i antal indbyggere i Etiopien fra 2009 til 2010
ved hjælp af tallene i bilag 1. Forklar på baggrund af beregningen og bilag 1
hvordan BNP pr. indbygger har udviklet sig fra 2009 til 2010.
Forklar hvorfor BNP pr. indbygger kan suppleres med HDI, når et lands velstand
skal måles.

2) Forklar på baggrund af bilag 1 hvordan Etiopien skal placeres i erhvervssektormodellen,
den demografiske transitionsmodel og vækstmodellen.

3) Af bilag 2 fremgår, at kaffedrikkende asiater og dårligt vejr påvirker prisen på
kaffe. Forklar ved hjælp af et udbuds- /efterspørgselsdiagram, hvordan prisen
på kaffe påvirkes af de to faktorer.

4) Analyser med udgangspunkt i begrebet monoeksport samt bilagene 1, 2 og 3
kaffens betydning for Etiopiens økonomi.

5) Analyser med udgangspunkt i produktionsfaktorerne og bilagene årsagerne til
de høje vækstrater i en række afrikanske lande i de seneste år.

6) Vurder de økonomiske konsekvenser for de afrikanske lande ved at etablere et
fællesmarked.

Lærers kommentar

Glimrende besvarelser og godt med kildeinddragelsen 100/100 point

Uddrag

Det afrikanske kontinent har haft en vækst på mere end 5 % i det seneste årti , hvilket skyldes adskillige faktorer som alt i alt har skabt mere stabilitet og ro i Afrika. I mange afrikanske lande har man kunnet opnå en forbedret politisk og økonomisk stabilitet, hvilket gør det mere attraktivt for udlandets investorer at investere i Afrika. En forbedring i de generelle rammevilkår for den private sektor, har gjort det nemmere for afrikanere at etablere virksomheder og dermed bidrage til den økonomiske vækst.
Ud fra WEFs (World Economic Forums) konkurrenceevne indeks er de bedst placerede afrikanske lande vurderet til at ligge over OECD-gennemsnittet hvad angår områder som institutioner, makroøkonomisk stabilitet, arbejdsmarkedseffektivitet og udvikling finansielle marked. Når man kigger på disse områder, hvor konkurrenceevnen ligger over OECD-gennemsnittet skyldes det de forbedrede infrastruktur og rammebetingelser i den private sektor, kapitalressourcerne er forbedrede da det er blevet nemmere at låne i erhvervslivet, effektiviteten i arbejdsmarkedet er også forbedret på grund af bedre forhold generelt og arbejdskraften er steget da demografien i det afrikanske kontinent har ændret sig –... Køb adgang for at læse mere

Afrika - En region i vækst | International Økonomi

[14]
Bedømmelser
 • 13-12-2014
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Gode teorier, og gode dybdegående analyser! Kan godt se 12'tallet i opgaven.
 • 08-03-2014
  God velskreven opgave! Kan helt sikkert bruges som inspiration :-)
 • 11-04-2017
  Givet af HHX-elev på 3. år
  rigtig rigtig god!!'11
 • 22-12-2016
  .........................