Ækvivalensprincippet | SRP i Fysik og Matematik

 • STX 3.g
 • SRP (Matematik A, Fysik A)
 • 12
 • 31
 • 6970
 • PDF

Ækvivalensprincippet | SRP i Fysik og Matematik

SRP omhandlende Ækvivalensprincippet og accelererede systemer.

I dette studieretningsprojekt er ækvivalensprincippet beskrevet og udledt ved brug af accelererede systemer. Derudover er en accelererende vogn på en luftpudebænk undersøgt eksperimentelt og de eksperimentelle resultater sammenholdt med teorien omkring ækvivalensprincippet. Yderligere er ækvivalensprincippet perspektiveret til grundprincipperne for en centrifuges virkemåde.

Studienets kommentar

Flot opgave. Rigtig god inspiration til andre matematik/fysik-interesserede elever, som ønsker at skrive et godt SRP.

Siden eksemplet blev skrevet, har man ændret på nogle af kravene til SRP, så udformningen kan afvige lidt fra den måde, som et SRP skal skrives og bygges op i dag. Fx skal du ikke længere skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. Grundlæggende er kravene til de to opgaver ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SRP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SRP-bogen sideløbende. SRP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Vektorfunktioner 4-5
Sted vektor 4
Vektorfunktioner 4-5
Definitionsmængde 5
Kontinuitet og differentiabilitet 6-7
Kontinuitet 6
Differentiabilitet 7
De kinematiske begreber og vektorfunktionens differentiale 8-9
Newtons love og inertialsystem 9-10
Fiktive kræfter 10-11 Relativ bevægelse 11-15
Jævnt translatorisk bevæget referencesystem og Galilei-transformationen 11-13
Translatorisk accelereret referencesystem 13-15
Ækvivalensprincippet 15
Eksperiment – Undersøgelse af ækvivalensprincippet 15-19
Perspektivering - En centrifuges virkemåde 20-21
Konklusion 21-22
Litteraturliste 23
Bilag 24-30

Uddrag

INDLEDNING:
I 1687 formulerede Isaac Newton i sit værk ”Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” bl.a. den klassiske teori for massetiltrækning og legemers bevægelse. Dette værk, regnes for at være et af verdens mest betydningsfulde naturvidenskabelige værker nogensinde.1 Omkring 200 år efter denne udgivelse formulerede Albert Einstein det såkaldte ækvivalensprincip i 1907, på baggrund af sine yderst abstrakte tankeeksperimenter. Einstein havde netop forestillet sig en elevator indeholdende en person, som slap et æble.2 Det er for denne person umuligt, at skelne om hvorvidt elevatoren befinder sig i gravitationelt felt g, eller om elevatoren accelererer opad i rummet med accelerationen a = g, da æblet i begge tilfælde vil falde mod gulvet med accelerationen a = g.3

I dette studieretningsprojekt er ækvivalensprincippet beskrevet og udledt ved brug af accelererede systemer. Derudover er en accelererende vogn på en luftpudebænk undersøgt eksperimentelt og de eksperimentelle resultater sammenholdt med teorien omkring ækvivalensprincippet. Yderligere er ækvivalensprincippet perspektiveret til grundprincipperne for en centrifuges virkemåde.

God fornøjelse!

Vektorfunktioner
Stedvektor:

For at kunne sætte sig ind begrebet vektorfunktioner, må man først kende til stedvektoren, som ty-pisk betegnes ⃗. Stedvektoren er en vektor, som går fra koordinatsystemets begyndelsespunkt (0,0) origo til et givet punkt P. Stedvektorens komposanter er også punktet P's koordinater.4
Vektorfunktioner:... Køb adgang for at læse mere

Ækvivalensprincippet | SRP i Fysik og Matematik

[1]
Bedømmelser
 • 25-02-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Den gav en ide om, hvordan mit eget SRP skulle bygges op.

Materialer relateret til Ækvivalensprincippet | SRP i Fysik og Matematik.