Adopción - Spansk A - Digital eksamen 31. maj 2016 - HHX

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HHX 3. år
  • Spansk A
  • 12
  • 20
  • 6676
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Adopción - Spansk A - Digital eksamen 31. maj 2016 - HHX

Her finder du Studienets eksempelbesvarelse af og vejledning til "Adopción". Det er titlen på den digitale eksamen fra den 31. maj 2016 for Spansk A på HHX. Det handler om adoption i Spanien, og adoptivbørns forhold til deres forældre.

"Adopción" indeholder først vores besvarelse af alle spørgsmålene i delprøve 1, der handler om blogindlægget "En lo más profundo de mi corazón". Ud over at besvare spørgsmålene giver vi dig råd og vejledning til, hvordan du bedst besvarer hver enkelt opgavetype. Derefter giver vi dig en gennemgang af teksterne "En lo más profundo de mi corazón" (Tekst A), "España, tercer país del mundo que más adopta" (Tekst B), videoklippet "Adopciones en España" (Tekst C) og grafen "Número de adopciones en España" (Tekst D). Vores gennemgang indeholder også en vejledning til, hvordan du kan inddrage teksterne i opgave 1 af delprøve 2.

Dernæst giver vi dig to forskellige eksempelbesvarelser af opgave 1 i delprøve 2, hvor du skal skrive en artikel til at skoleblad. Vores første eksempelbesvarelse inddrager Tekst A fra delprøve 1 og Tekst B, mens vores anden eksempelbesvarelse inddrager alle teksterne. Dette har vi gjort for at give dig eksempler på to forskellige eksempelbesvarelser, der inddrager hver deres mængde af tekstmateriale, samt opfylder kravene til opgaveformuleringen. Til sidst giver vi også et eksempel på en besvarelse af opgave 2 i delprøve 2, der er en erhvervsorienteret opgave. I dette tilfælde skal du skrive en e-mail som medarbejder i organisationen Adoption og Samfund. Du skal i din e-mail spørge den spanske organisation La Voz de los Adoptados om adopteredes rettigheder i Spanien.

Hvis du har brug for mere hjælp til den grammatiske side af opgaven, anbefaler vi Studienets kompendium til spansk grammatik.

Spørgsmål
"Adopción" indeholder følgende spørgsmål:

Delprøve 1:
1. Angiv tekstens genre.
2. Angiv tekstens tema.
3. Angiv tekstens formål.
4. Markér det rigtige svar.
5. Sandt eller falsk?
6. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaringerne i højre spalte.
7. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med synonymerne i højre spalte.
8. Vælg det rigtige af de fremhævede ord.
9. Beskriv billedet med 3-5 sammenhængende sætninger på spansk. Brug mindst 3 adjektiver (tillægsord).
10. Sandt eller falsk? Hvilke sætninger er rigtige i forhold til billedet til højre, til venstre eller begge billeder?
11. Se på billedet og gør sætningerne færdige på spansk.
12. Hvad forestiller billedet? Sæt kryds og begrund dit valg med 3-5 sætninger på spansk.
13. Skriv rigtige sætninger ved at sætte ordene i den rigtige rækkefølge. Der er flere muligheder.
14. Find et passende verbum og bøj det i den rigtige form i præsens (nutid). Verberne må kun bruges én gang.

Delprøve 2:
Opgave 1:
Du har været til en ungdomskonference i Madrid, hvor du er blevet rigtig gode venner med Eloi fra tekst A. Du skriver en artikel til dit skoleblad om adoption i Spanien med udgangspunkt i dit møde med Eloi.

Skriv artiklen på spansk.

Du skal inddrage tekst A fra delprøve 1 og en eller flere af teksterne B, C og D. Du kan finde tekst A under Delprøve 1 i menuen til venstre.
Besvarelsen skal fylde ca. 250 ord.

Du skal bruge mindst 10 af de nedenstående ord i din tekst, heraf skal mindst tre være verber.
Alle andre ordklasser end verber skal anvendes i den form, de står i nedenfor.
Verberne står i infinitiv nedenfor. I din tekst skal du bruge dem i en bøjet form, hvor følgende verbalformer indgår: estar + gerundium (udvidet nutid), perfektum (førnutid) og imperfektum (uafsluttet datid).
Du skal markere de valgte ord i din tekst med understregning eller fed.

abandonar – niños – ser – satisfechos – sin embargo – vivir – los – futuro – feliz – querer – muy – España – me – preferir – buena – adoptar

Opgave 2:
Du arbejder for den danske forening Adoption og Samfund, hvor I bl.a. beskæftiger jer med adopteredes ret til at kende deres biologiske forældre. I vil gerne vide noget om adopteredes rettigheder i andre europæiske lande, og du henvender dig derfor til organisationen 'La Voz de los Adoptados'. Skriv mailen på spansk.

Besvarelsen skal fylde ca. 50 ord.

Adopción - Spansk A - Digital eksamen 31. maj 2016 - HHX

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.