Actona, Byens Vinhandel, DanSign og Chicago | Virksomhedsøkonomi B

 • HHX 2. år
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Ingen givet
 • 5
 • 1182
 • PDF

Actona, Byens Vinhandel, DanSign og Chicago | Virksomhedsøkonomi B

Besvarelse af spørgsmål til virksomhederne Actona Company A/S, Byens Vinhandel ApS, DanSign A/S og Chicago i Virksomhedsøkonomi B.

Studienets kommentar

Bilag er ikke vedlagt.

Indhold

1.1 (5 %)
Redegør for, hvilke fordele Actona Company A/S kan opnå ved at blive opkøbt af JYSK.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Actona Company A/S anvender.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Actona Company A/S for årene 2012/13 - 2014/15 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og ledelsesberetningen.
Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Vurder, hvordan Actona Company A/S' likviditet overordnet set har udviklet sig i 2014/15 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.5 (5 %)
Vurder Actona Company A/S' fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Beregn kostprisen for partiet og for et stk. RV-1.

De nødvendige oplysninger fremgår af bilag 3.

2.2 (5 %)
Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for RV-1.
De nødvendige oplysninger fremgår af bilag 3.

2.3 (5 %)
Forklar, hvordan Byens Vinhandel ApS kan opnå en større dækningsgrad på RV-1.

2.4 (5 %)
Diskuter, om Byens Vinhandel ApS bør optage RV-1 i sortimentet.

3.1 (5 %)
Vurder, hvilken transportform der er økonomisk mest fordelagtig.
De nødvendige oplysninger findes i bilag 4.

3.2 (5 %)
Vurder, hvor mange dage flytransporten maksimalt må tage, for at de to transportformer økonomisk set er lige gode.

Diskuter, hvilken transportform DanSign A/S bør vælge.

4.1 (5 %)
Beregn den optimale indkøbsstørrelse for Chicago.
De nødvendige informationer findes i bilag 5.

4.2 (5 %)
Beregn de samlede årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse. Se spørgsmål 4.1.

4.3 (5 %)
Forklar, hvordan den optimale indkøbsstørrelse for Chicago vil blive påvirket, hvis ordreomkostningerne falder.

Uddrag

Redegør for, hvilke fordele Actona Company A/S kan opnå ved at blive opkøbt af JYSK.
Actona får en ny ejer og hovedaktionær, som er Lars Larsen, hvilket er en meget anerkendt forretningsmand med mange års erfaring som selvstændig. Han har også meget erfaring inden for denne branche og ville derfor kunne bidrage med meget viden, som kan hjælpe Actona til at skabe vækst. Når Actona bliver sat i forbindelse med Jysk, vil de få et godt ry, fordi Jysk er en meget kendt kæde, som altid tilfredsstiller kunderne og med Lars Larsen i spidsen kan de skaffe gode handelspartnere, da han har stor forhandlingsstyrke i og med, at han ejer en rigtig stor del af markedet.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Actona Company A/S anvender.

Actona er en international eksportør, som ønsker at sælge til hele markedet. Actona gør derfor også brug af stordriftsfordele, hvilket sænker produktionsomkostningerne. Produkterne bliver lavet i Asien og Østeuropa, da det skaber de laveste lønomkostninger, hvilket i sidste ende gør dem mere konkurrencedygtige på produkternes pris. Selvom produktionsomkostningerne er steget med 1% de seneste år, så er omsætningen altså steget med 10% mere, nemlig 11%, hvilket jo er fornuftigt.
I og med at Actona ønsker lave omkostninger i produktion samt ikke sælger produkter af allerbedst kvalitet, vil jeg mene, at de gør brug af omkostningslederstrategi.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Actona Company A/S for årene 2012/13 - 2014/15 med udgangspunkt i nøgletallene, artiklerne og ledelsesberetningen.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.

Rentabilitetsanalyse
AG = Afkastningsgrad
AOH = Aktivernes omsætningshastighed
EKF = Egenkapitalens forrentning
GR = Gældsrente
OG = Overskudsgrad

AG var i 2012/13 på 7,6%, hvilket er et tilfredsstillende niveau, når man sammenligner med... Køb adgang for at læse mere

Actona, Byens Vinhandel, DanSign og Chicago | Virksomhedsøkonomi B

[1]
Bedømmelser
 • 09-09-2017
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Der er fejl i nogle udregninger, såsom opg 2.1 hvor kostprisen er beregnet forkert