Yellow af Peter Carty

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Engelsk A
 • 12
 • 18
 • 5922
 • PDF

Novelleanalyse: Yellow af Peter Carty

Få hjælp til at skrive dit analytical essay om novellen "Yellow" med Studienets study guide.

Denne study guide hjælper dig sikkert igennem besvarelsen af Delprøve 2 i eksamenssættet fra maj 2006 for Engelsk. Her skal du i Delopgave A skrive et essay, hvor du analyserer og fortolker "Yellow", samt skriver en perspektiverende diskussion. I Delopgave B skal du kort redegøre for hvordan konflikten Menneske vs. Natur fremgår i uddraget af Wordsworths digt, og sammenligne dette syn med det, man kan læse om i "Yellow".

Vores study guide til "Yellow" af Peter Carty og de andre fem perspektiverende tekster er en indsamling af alle de situationer, elementer, citater og temaer, det kunne være relevant at komme ind på i en analyse og fortolkning af teksterne.

Opgaveformulering

 • 1. Write an essay (700-900) words in which you analyse and interpret Yellow. To put your interpretation of Yellow into perspective, your essay must include a discussion of at least two of the other items listed below. One of these must be a text.
 • 2. Give a brief account (200-300 words) of the view of man versus nature ad it appears in the extract from Wordsworth's poem Lines Composed a Few Miles Above Tintern Alley Abbey and compare it to Yellow
 • Indhold

  En hjælpende hånd 2
  Summary (resumé) 3
  Approach (indgangsvinkler) 3
  1. Analyse og fortolkning 4
  Perspectival texts (perspektiverende tekster) 13
  Text 2: Robert Browning: ”Prospice” (1889) 13
  Text 3: Sir Edmund Hillary: “50 years – My Story” (2003) 14
  Text 4: ”What is Reckless Op About?” from http://recklessop.com/ 15
  Text 5: Langston Hughes: ”Suicide's Note” (1926) 15
  Picture: Caspar David Friedrich: The Sea of Ice (1823/24) 16
  2. Man Versus Nature 17
  Text 6: William Wordsworth ”Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey” (1798) 17

  Uddrag

  1. Analyse og fortolkning

  Narrator/point of view (Fortæller og synsvinkel)
  Fortæller
  Novellen er fortalt ud fra en 3. personsfortæller.

  Synsvinkel
  Synsvinklen er Jons, og læseren får gennem novellen indblik i både hans handlinger, ord og tanker.

  Characterization (Personkarakteristik)
  Hovedpersonen Jon
  Alder og udseende
  Jon er tæt på de fyrre og overvægtig, men i god fysisk form: ”He was overweight but in good physical condition for someone pushing forty” (p. 2, ll. 13-14).

  Job
  Jon arbejder som andenrangs skribent på et magasin i London:
  ”…a second-string writer on a London listings magazine” (p. 2, ll. 14-15).

  Middelklasse
  Jon arbejder som skribent på et blad, og man må antage, at han får en middelløn som skribent. Han lever en magelig tilværelse, hvor han ikke er vant til at lave ret meget:
  ”Only another couple of hours to go, and he'd have a nice full glass in one hand and the TV remote in the other” (p. 2, ll. 24-25).

  Skjuler sig i alkohollen
  John flygter ned i alkohollen for at komme væk fra både sine tanker og fra omverdenen.

  Flygter ind på sit værelse og drikker
  Med det samme, Jon er ankommet til Egypten, smækker han døren ind til sit eget rum, fordi han vil være alene med alkohollen, og dette gentager han:
  ”Then he locked the door of his room against them, and tucked into his duty-free” (p. 2, ll. 3-4).
  ”Jon slunk off back to the hotel, avoiding Berto's and Brian's gaze, sliding into the duty-free shop for another bottle of gin before locking himself in his room” (p. 3, ll. 48-49).

  Drikker for meget
  Der er flere ting, der indikerer, at Jon har et alkoholproblem. Han flygter ind på sit værelse for at drikke og siger bl.a., at det eneste, han har tilfælles med bryggeren Brian, som han skal dykke sammen med, er hans kendskab til alkohol:
  ”Jon rapidly established that beyond a certain familiarity with various alcoholic beverages the amount he had in common with Brian was nil, all conversational overtures led nowhere” (p. 2, ll. 16-18).

  Tænker hele tiden på alkohollen
  Selvom det er meget vigtigt, at han hører dykkerinstruktionerne, tænker Jon kun på, om han har mere alkohol:
  ”This was all hard work. Was there any duty-free left in his room? Only another couple of hours to go, and he'd have a nice full glass in one hand and the TV remote in the other” (p. 2, ll. 23-25).

  Ligeglad og ustruktureret
  Jon er passiv og ligeglad med det, der foregår omkring ham. Det viser sig flere steder i novellen:

  Sanser ikke noget
  Jon er fuldstændig upåvirket af landskabet, der omgiver ham. Han opdager ikke det, der foregår omkring ham:
  ”The next day he walked along the promenade, impervious to the blue pain of the Red Sea” (p. 2, ll. 5-6).

  Misunder Brians rolighed og struktur
  Jon misunder Brians rolighed og metodiske fremgangsmåde, da de skal iføre sig dykkerudstyret. Dette tyder på, at det er egenskaber, han ikke selv besidder:
  ”But he envied Brian his calm, the methodical way he assembled and clambered into the gear” (p. 2, ll. 19-20).

  Dårlig koncentrationsevne
  Jon har svært ved at koncentrere sig og skal anstrenge sig for at følge med I det, dykkerlæreren Berto fortæller:
  ”As Berto lectured them on each item's function, Jon tried to concentrate”
  (p. 2, l. 21).
  “Berto's voice broke into his reverie” (p. 2, l. 26).

  Inaktiv
  Jon udfordrer ikke sig selv på nogen punkter i livet og hader alt, der involverer fysisk aktivitet eller sport:
  ”Jon hated anything active or sporty, yet here he was” (p. 3, l. 53).

  Skrækslagen for at drukne
  Jon viser flere steder, at han er direkte skrækslagen for at dykke.
  Lytter med skræk
  Da Berto fortæller om, at Jon skal iføre sig et jernbælte for at sørge for, han synker under vand, bliver han skrækslagen:
  ”Jon listened with horror” (p. 2, l. 31).

  Nervøs
  Dykkerinstruktøren Berto siger til Jon, at han er nervøs under vand, og Jon svarer, at han også er det over. Det er en humoristisk udtalelse, men den afslører Jons generelle nervøsitet i livet:
  ”'you are nervous under the water?' ‘And above the water.'” (p. 3, ll. 45-46).
  ...

  Perspectival texts (Perspektiverende tekster)
  Når du er færdig med at analysere og fortolke novellen, bliver du bedt om at sætte den i perspektiv ved at diskutere mindst to af opgaveforlæggets øvrige tekster/billeder, hvoraf mindst én af delene skal være en tekst.
  Nedenfor gennemgår vi kort, hvad vi mener, er det mest centrale for teksterne og billedet og sætter dem i relation til ”Yellow”.

  Text 2: Robert Browning: ”Prospice” (1889)
  Tolkning af digtet ”Prospice”
  Nærmer sig døden
  Digtet indledes med spørgsmålet om, hvorvidt man skal frygte døden. Jegfortælleren bruger forskellige metaforer for den forestående død: vinteren, natten, stormen og fjenden. Han erklærer, at han nærmer sig den:
  ”I am nearing the place” (l. 4).

  Jegfortælleren vil gennemgå alle livets kampe
  Jegfortælleren ser sig selv som en kæmper og vil ikke krybe uden om nogen udfordringer, heller ikke døden. Han ville hade, hvis han ikke kom til at stå ansigt til ansigt med døden, men var blændet i øjeblikket:
  ”I was ever a fighter, so – one fight more, The best and the last! I would hate that death bandaged my eyes, and forbore, And bade me creep past. No! let me taste the whole of it, fare like my peers” (ll. 13-17).

  Opfordrer til at tage dødens på sig
  Fortælleren opfordrer til, at man skal acceptere døden. Konsekvensen for livet er døden, og man skal gladelig betale dens restance(det man skylder):

  ”Bear the brunt, in a minute pay glad life's arrears Of pain, darkness and cold.” (ll. 19-20). (Dette betyder, at man gladelig skal betale den gæld, man har pådraget sig ved at leve, men som man først betaler af ved døden).

  De, der modige går døden i møde, vil opleve glæde og lys efter at have overgivet sig til døden og dermed til Gud.

  Digtet ”Prospice” i relation til teksten ”Yellow”
  Acceptere døden
  Budskabet i digtet ”Prospice” kan tolkes sådan, at man skal acceptere den uundgåelige død, og at den er en kamp, man også må tage på sig som en udfordring. I ”Yellow” udviser hovedpersonen frygt overfor døden, og da han endelig vælger at acceptere den, overlader han sig bare passivt til den. Han gør dermed det modsatte af det, der opfordres til i digtet.
  ...

  2. Man versus nature
  Opgave 2 er adskilt fra opgave 1 og skal derfor have sit eget afsnit. Alligevel er den relateret til opgave 1, og du skal bruge de observationer og tolkninger, du foretog i opgave 1 for at kunne svare på den 2. opgave.

  Text 6: William Wordsworth ”Lines Composed a Few
  Miels Above Tintern Abbey” (1798)
  Naturen overfor mennesket i ”Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey”
  Naturens storhed
  I digtet ”Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey”, beskriver forfatteren William Wordsworth naturens storhed. Han har lært at se på naturen med et dybt blik. Han har en oplevelse af, at naturen er sublim og gennemstrømmer hver eneste levende ting og hver eneste menneskelig tanke:
  ”A motion and a spirit, that impels All thinking things, all objects of all thought, And rolls through all things” (ll. 13-15).
  ... Køb adgang for at læse mere

  Yellow af Peter Carty

  [18]
  Bedømmelser
  • 29-11-2010
   Givet af 3.g'er på STX
   En rigtige god inspirationskilde der kan bruges som springbræt til at skrive sin egen opgave. Dog kunne enkelte dele godt uddybes mere. Super god personkarakteristik af hovedpersonen.
  • 04-11-2010
   Givet af 2.g'er på STX
   Rigtig god, den var meget vigtig at have da jeg skrev mit essay - super hjælp!
  • 13-06-2016
   gav dig den bedste inspiration/
  • 13-03-2014
   Fin og brugbar opgave