SSO: World Trade Center - jihad

 • HF 2. år
 • SSO (Religion B)
 • 4
 • 20
 • 5797
 • PDF

SSO: World Trade Center - jihad

Dette er en SSO om islams forståelse af jihad udfra koranen med særlig fokus på angrebet på World Trade Center 11. september 2001.

Problemformulering:
- Redegør kort for angrebet på World Trade Center den 11.9 2001, samt for den efterfølgende reaktion fra USA/Vestens side.
- Forklar hvordan Islam ser på udøvelsen af vold. Kom herunder ind på begrebet jihad og inddrag i den forbindelse en sura tekst samt en hadith.
- Vurder i hvilken udstrækning angrebet på World Trade Center skal forstås som en religiøs handling.
- Diskuter til sidst om der findes andre og bedre forklaringsmodeller end den religiøse, som begrundelse for angrebet

Lærers kommentar

Skulle ikke have brugt konspirationsteorierne. Ellers en fin opgave.

Indhold

Abstract
Indholdsfortegnelse
Indledning og problemformulering
Den 11.9-2001 og angrebet på World Trade Center Side 4.
Følgerne af angrebet den 11.9-2001
Osama bin Laden
Islam og jihad
Religiøs hensigt med angrebet på World Trade Center
Andre årsager til angrebet
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Den 11. september, er en dag mange mennesker kan huske, en dag hvor verden var i chok. Den startede som en helt almindelig dag, George Walker Bush som var blevet valgt den 20. januar 2001. var taget til Florida for at snakke med elever på Emma E Booker Elementary School i Sarasota . Imens han snakkede med alle skolens elever, var der omkring klokken 8 om morgen nogle arabiske selvmordsterrorister der kaprede 4 fly... Køb adgang for at læse mere

SSO: World Trade Center - jihad

[2]
Bedømmelser
 • 28-04-2014
  Spændende! også til inspiration til religionsprojekt på B niveau :)
 • 21-04-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  fin til inspiration :)