SRP om websites som præsentationsforum | It A og Dansk A

  • HHX 3. år
  • SRP (It A, Dansk A)
  • 7
  • 23
  • 5137
  • PDF

SRP om websites som præsentationsforum | It A og Dansk A

SRP skrevet i IT & Dansk A med fokus på "Websites Som Præsentationsforum".

Opgaven gør rede for en række strategier og formål, som en virksomhed kan have med deres website (med analyse af hjemmesider for KMD og Dell) - dette munder ud i en vurdering af anvendelsen af websites som præsentationsfora.

Opgaveformulering

Gør rede for de forskellige strategier og formål, en virksomhed kan have med deres website.
Foretag en sammenlignende analyse af hjemmesiderne for KMD og DELL.

Analysen skal primært omfatte strategi, formål, kommunikationsform. Funktionalitet og brugervenlighed på webstedet.

Vurdér udviklingen af muligheder for virksomheder til at anvende webmediet som præsentationsforum.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 1
En virksomheds webstrategier 2-5
En virksomheds formål med deres site 5-6
Sammenlignende analyse af KMD & DELL 6-13
Konklusion af analyse for KMD & DELL 13-14
Udviklingen af muligheder for virksomheder til at anvende webmediet som præsentationsforum 14-16
Konklusion 17-18

Uddrag

Indledning:
1.1
I dette års studieretningsprojekt vil jeg redegøre for, hvilke strategier og formål virksomheder anvender eller kan anvende på deres websites.

Endvidere vil jeg foretage en sammenlignende analyse af hjemmesiderne for KMD og DELL med fokus på strategi, formål, kommunikationsform, funktionalitet og brugervenlighed. Afslutningsvis vil jeg foretage en generel vurdering af mulighederne for virksomheder til at anvende webmediet som præsentationsforum og til helt sidst komme med en endelig konklusion på opgaven.

1.2
Mit metodevalg til denne redegørelse af web-strategier og formål vil indledningsvis være at gennemgå teoriapparatet bag webstrategi (de 5 strategier).

Til denne gennemgang vil jeg primært bruge to kilder, nemlig (Appel, Dorthe og Borup, Bjørn: God webkommunikation. Ingeniøren|Bøger 2001 samt Rosenmeier, Lene: Kommunikation og strategier på internettet. Akademisk 2002).

Herudover vil jeg supplere med ”IT-bogen”, som vi bruger i undervisningen (Informationsteknologi, HHX, niveau B-A) samt en model til analyse af hjemmesider, som vi har brugt i dansk undervisningen (Mediehistorie 2. del: De elektroniske medier s. 172).

1.3
Mit metodevalg til analyse af hjemmesiderne vil være at komme med et kvalificeret bud på hvilken web-strategi, der ligger bag, gennemgå, 2) webkommunikation, 3) webfunktionalitet og 4) brugervenlighed.
Jeg vil til sidst i denne del af opgaven komme med en lille ”konklusion” om, hvad det er, som jeg har fundet frem til mht. den sammenlignende analyse.

Til sidst i opgaven skal jeg vurdere udviklingen af muligheder for virksomheder til at anvende webmediet som præsentationsforum og jeg vil her komme med diverse eksempler på, hvad disse muligheder kunne være... Køb adgang for at læse mere

SRP om websites som præsentationsforum | It A og Dansk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.