SOP om Internettet og Blogs (Web 2.0) i IT A og Dansk A

 • HHX 3. år
 • SRP (Dansk A, It A, SOP)
 • 12
 • 25
 • 7026
 • PDF

SOP om Internettet og Blogs (Web 2.0) i IT A og Dansk A

SOP om Internettet, Web 2.0 og Blogs, som er blevet udarbejdet i fagene IT A og Dansk A.

I SOP'et gives der først en redegørelse for betydningen af begrebet Web 2.0, samt for blogs - i denne forbindelse analyseres de tekniske forudsætninger, der er nødvendige for at kunne opstille et blog-system. Der kigges også på hvilke krav der stilles til systemet rent server-mæssigt og programmeringsmæssigt, og de dertilknyttede sikkerhedsproblemer.

Herefter analyseres og diskuteres bloggeres sprogbrug, og foretages en sammenligning af karakteristiske eksempler for forskellige sprogbrugsgruppers sprog, og belyse deres sprogbrug fra forskellige standpunkter. Slutteligt kigges der på kulturelle perspektiver, samt muligheder og begrænsninger i disse nye kommunikationsmedier ved Web 2.0 applications.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 2
Redegørelse for web 2.0 2
Webloggen og dens historie 4
RSS 6
Politik og blogs 7
Blogs indflydelse på mediebilledet 7
Konsekvenser ved at ytre sig på sin blog 7
Blogs programmeringsmæssigt 8
Brugeren af systemet. 8
Analyse af skitsen 9
Admin-delen 9
Bruger-delen 10
Include bibliotek 12
SQL-injections 15
Parameter tampering 16
Directory enumeration 16
Hvor godt blev systemet så? 16
Webserveren 16
Forhindre indbrud 17
Brænd 18
Temperaturen 18
Opkoblingen 18
Delkonklusion 18
Diskussion af bloggers sprogbrug 18
De akademiske intellektuelle bloggere 19
Ikke akademiske bloggere 20
Ungdommens ”Nexus” blogs 22
Muligheder og begrænsninger 22
Konklusion 23
Litteraturliste 24

Uddrag

I opgaven vil jeg gøre rede for begrebet Web 2.0 og blogs, hvorefter jeg vil analysere de tekniske forudsætninger, der skal til for at etablere et blog-system, herunder hvilke krav der stilles rent server- og programmeringsmæssigt, dertil kommer tilknyttende sikkerhedsproblemer.

Dernæst vil jeg analysere og diskutere bloggers sprogbrug, hvor jeg vil sætte karakteristiske eksempler for forskellige sprogbrugsgrupper op mod hinanden og belyse deres sprogbrug fra forskellige vinkler, her vil jeg komme ind på de kulturelle perspektiver, herunder muligheder og begrænsninger der er i de nye kommunikationsmuligheder ved Web 2.0 applikationer."

Redegørelse for web 2.0
Web 2.0 er anden generation af tjenester, der er udbudt på internettet. Begrebet Web 2.0 er opfundet af Tim O´Relly , Web 2.0 handler om at skabe relationer mellem mennesker i cyberspace, ved brug af Social Software, dette begreb dækker over forskellige former for kommunikationsværktøjer som fx Forums, Blogs, Wikiér, Chats osv. Fælles for disse værktøjer er, at det er dynamiske hjemmesider, som kan være programmeret i PHP eller ASP, der i modsætningen til statiske hjemmesider bliver opdateret regelmæssigt. Man kan kende Social Software, ved de er lette at finde, lette at huske, Effektivt at bruge og tilfredsstillende at bruge . Disse principper er kendte fra bl.a. Rolf Molich og Jakob Nielsen, som er eksperter i brugervenlighed. De forskellige udbydere af Social Software tilbyder, for det meste disse værktøjer gratis for brugeren.
Social software, eller på dansk sociale værktøjer er mange-til-mange kommunikation hvor fx E-mail er en-til-en kommunikation, brug af sociale værktøjer kan være en fordel for en virksomhed hvor de skal have intern vidensdeling. Fordelene kan også sagtens bruges af civile mennesker, som fx nogle venner der skal på skiferie, hvor hver person kan ligge forslag op, i et socialt værktøj som fx en blog, om hvor de skal ... Køb adgang for at læse mere

SOP om Internettet og Blogs (Web 2.0) i IT A og Dansk A

[2]
Bedømmelser
 • 14-03-2010
  Meget detaljeret opgave fra 2007. Meget tilbundsgående. Især delen omkring web 2.0 er god. Opgaven er meget velformuleret og kildeangivelsen er meget omfattende.
 • 27-04-2009
  nice opgave :D