Analyse af Vorherrebevares! og Constance Ring

  • STX 3.g
  • Dansk A
  • 12
  • 4
  • 1951
  • PDF

Novelleanalyse: Analyse af Vorherrebevares! og Constance Ring

Her er et eksempel på en analyse af Constance Ring og Vorherrebevares! skrevet af Amalie Skram og Tove Ditlevsen. Der er lagt særlig vægt på de to kvindelige hovedfigurer i de to noveller og kvindens stilling i samfundet til forskellige tider.

Studienets kommentar

Opgaven her giver en god analyse af Constance Ring og Vorherrebevares med et velvalgt fokus og finder ligheder og forskelle mellem de to noveller. Den vil være god som inspiration hvis du skal skrive om en af de to tekster eller om kvinders rettigheder.

Uddrag

Som en dansk kvinde i 2011 har jeg mulighed for at forme mit eget liv alene - uden en mor og far ved min side, som med en løftet pegefinger fortæller mig hvem eller hvad der er bedst for min fremtid. Jeg har både erhvervsmæssigt og ægteskabsmæssigt mulighed for henholdsvis at vælge karriere og partner selv, og efter at være rundet de gyldne 18 år, er der ikke længere nogle der er i sin gode ret til at fortælle mig hvad jeg bør og ikke bør stille op med mit fremtidige liv. Som kvinde i dag er jeg blevet min egen herre og alle beslutninger jeg træffer i livet, vælger jeg ud fra kriterier jeg finder rimelige og passende. Men sådan har verden ikke altid set ud. I 1880'erne og 1940'erne var Danmark, og mange andre vestlige lande, skruet sammen på en anderledes måde end i dag. Kvinder havde ikke de samme rettigheder og muligheder, og kunne ikke udforske sin seksualitet førend i ægteskabet.
Tove Ditlevsen formår i novellen "Vorherrebevares" at skildre kvinders muligheder i 1948 - både erhvervsmæssigt, ægteskabsmæssigt og seksuelt. Ved at lave en intertekstuel læsning på novellen, kan der påpeges den udvikling, eller mangel på samme, der er passeret i tiden fra 1880'erne, hvor "Constance Ring" blev skrevet til 1940'erne, hvor "Vorherrebevares" blev skrevet. Ved at fordybe mig med kønsrolletemaet kan jeg finde frem til hvor stor en udvikling der i tiden har været inden for kvinders muligheder og rettigheder til selv at bestemme
Jeg vil altså nu beskæftige mig med kønsrollerne, og disse vil jeg karakterisere ved at sammenligne Amalie Skrams roman "Constance Ring" med Tove Ditlevsens novelle "Vorherrebevares".

De to kvinder i de to værker jeg beskæftiger mig med, er begge gået ind i ægteskabet med stort set samme grund. Constance Ring gifter sig fordi hun er tvunget til det af omstændighederne, som bygger på at kvinder ikke har nogen erhvervsmuligheder. At erhverve sig et job var ildeset i 1880'erne, og dette ville få Constance til at falde i samfundet. Hun gifter sig derfor med en mand,... Køb adgang for at læse mere

Analyse af Vorherrebevares! og Constance Ring

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Analyse af Vorherrebevares! og Constance Ring.