Vogn på Skråplan - rapport i fysik

 • HTX 2. år
 • Matematik A, Fysik B
 • 10
 • 10
 • 2320
 • PDF

Vogn på Skråplan - rapport i fysik

Dette er det første tværfaglige matematik-fysikprojekt på HTX på andet år, hvor emnet er om en vogn på et skråplan. Vi vil her udføre nogle forsøg og derefter opstille ligninger og tabeller og sammenligne forskellige dataresultater, med hvad teorien siger. Før vi kan udføre forsøgene til projektet, skal vi opstille et formål og derefter skrive en teori som vi så kan sammenligne med resultaterne.

Formål:
- Vi skal undersøge en vogns bevægelse op og ned ad et skråplan.

Studienets kommentar

Meget gennemført rapport, der dog mangler et gennemarbejdet afsnit om fejlkilder (de fejl der påvirker det endelige resultat i én bestemt retning - f.eks. et system som på trods af antagelser, ikke er helt isoleret) og usikkerheder (de fejl der kan påvirke resultatet både positivt og negativt - f.eks. måleusikkerhed på instrumenter.)

Indhold

Indledning 3

Formål 3

Teori 3

Apparatur 5

Opstilling 5

Fremgangsmåde 5

Måleresultater 7

Databehandling 8

 Indsættelse af graf og bestemmelse af stedfunktion 8
 Bestemmelse af hastighedsfunktion 9
 Bestemmelse af eksperimentel acceleration 9
 Bestemmelse af vinkel mellem vognbanen og jorden 9
 Vægten af vognen 10
 Bestemmelse af teoretisk acceleration 10
 Sammenligning af to forskellige accelerationer 10

Diskussion 11

Fejlkilder 11

Konklusion 11

Uddrag

Fremgangsmåde for vogn på skråplan:

For at udføre de øvelser i dette projekt fik vi tildelt en fremgangsmåde som herunder er vist:
1. Opbyg opstillingen. Lav helst mindst 0.4 m afstand fra føleren til enden af skråplanet. Beregn skråplanets vinkel ved at måle højde og længde. Mål vognens masse.
2. Indstil bevægelsesfølerens trigger-frekvens til 50 Hz. Kontroller at lydens hastighed er korrekt. Føleren skal måle afstanden, så få vist både en graf og en tabel over positionen (stedet) målt i m. Ved tabellen klik på uret, så tiden også vises (vigtigt)!!!
3. Justér følerens placering så afstanden til vognen måles korrekt på skærmen.
4. Udfør nogle forsøg, hvor vognen puffes opad skråplanet (bevægelsen er gnidningsfri).
5. Kopier tabeldataene (tid [s], afstand [m]) over i et regneark. Pas på: Hvis Pasco bruger punktum (.) som decimaladskiller, så skal regnearket (operativsystemet) også indstilles til det før data kopieres over.
6. Lav en xy-graf. x svarer til tiden t.
7. Udvælg dataene for en pæn bevægelse og lav en ny graf (xy). Lav en tendenslinie (polynomisk, n=2) og få vist ligningen. Dette er nu en forskrift for stedfunktionen s(t) for bevægelsen.
8. Bestem vognens hastighedsfunktion som beskrevet i teorien.
9. Bestem vognens eksperimentelle acceleration som beskrevet i teorien.
10. Bestem vognens teoretiske acceleration som beskrevet i bogen ved ”Bevægelse på et skråplan”. Vis på en figur hvad der er positiv bevægelsesretning, og udled udtrykket for ateoretisk (husk at gnidningskoefficienten =0).
11. Sammenlign den teoretiske og den eksperimentelle acceleration!... Køb adgang for at læse mere

Vogn på Skråplan - rapport i fysik

[2]
Bedømmelser
 • 15-10-2014
  Givet af Studerende på 4. år
  jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 • 12-12-2013
  Givet af HTX-elev på 2. år
  Den ok,teorien er god!