Visuel kommunikation

 • Universitet el. Videregående 2. år
 • Andet
 • 12
 • 9
 • 2981
 • PDF

Visuel kommunikation

Opgaven er et oplæg til at formidle billedkunst gennem en 3. fløjet folder – her er arbejdet med Roman Jacobsens model for visuel kommunikation, Peder Sepstrups teori omkring kommunikationsvejene.

Problemformulering
Hvorledes kan man tilrettelægge, undersøge og producere en grafisk produktion, der formidler og tiltrækker en bestemt målgruppe til undervisning i faget billedkunst på AVU?

Studienets kommentar

PD uddannelsen i Billedkunst 2009

Indhold

Forord s.2
Problemformulering s.2
Metode s.2
Produktet s.3
Receptionsundersøgelse s.4
Tilrettelæggelse af kommunikationshandlingen s.6
Tegn og visuelle koder i folderen s.8
Litteraturliste s.9

Uddrag

Metode
Projekt vil blive tredelt, første del vil være udformningen af en folder, anden del vil være formidlingen af folderen og tredje del være en kvalificering af folderen på baggrund af undersøgelserne. Overordnet i projektet vil områder af Lisbeths Thorlacius (LT) kommunikationsmodel blive inddraget. Modellen beskriver en struktur og metode, der kan anvendes til planlægning og analyse af medieprodukter, således, at de funktionelle aspekter går hånd i hånd med de æstetiske virkemidler. De billeder der skal indgå i folderen vil blive udvalgt gennem en receptionsundersøgelse. Som grundlag for produktionen og designet af folderen vil der blive anvendt relevante teorier (Pierce og Kress & van Leeuwen) om aflæsning af tegn og koder. I forbindelse med formidlingen vil Sepstrups teorier omkring informationsstrategi blive inddraget og for at undersøge folderen, vil der blive udarbejdet et spørgeskema. Afslutningsvis vil der blive peget på aspekter der kan kvalificere den visuelle kommunikation i folderen... Køb adgang for at læse mere

Visuel kommunikation

[2]
Bedømmelser
 • 27-03-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  giver virkleig meget inspiration til en billedkunstlærer. velskrevet og interessant
 • 26-01-2014
  Inspirerende. God receptionsundersøgelse.