Viskositet for væsker | Fysik A

  • STX 3.g
  • Fysik A
  • 12
  • 15
  • 3208
  • PDF

Rapport: Viskositet for væsker | Fysik A

Rapport om viskositet for væsker.

Formålet med dette forsøg og bearbejdelsen af denne rapport var at bestemme og sammenligne med de i databogen anførte tabelværdier for 2 væskers viskositet:
Glycerol og propylenglykol (1,3 propandiol).

Indhold

Formål
Apparatur
Opstilling
Fremgangsmåde
Teori
Målinger
Resultater
Fitningsresultat
Udregninger
Sammenligning
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde:

To cylinderglas fyldes op med henholdsvis glycerol og propylenglykol. Altså de to væsker, hvorom vores interesse drejer sig, i det formålet var at finde deres viskositet. På cylinderglassene afmærkes med elastikker (se opstilling) en strækning, s.
Som det fremgår af tegningen er første elastik ikke sat i samme niveau som, men nedenunder væskestanden. At vi således starter et lille stykke nede på glassene medvirker, at kuglerne således når at antage en konstant fart, idet gnidningsmodstanden, FGN, gradvist og i takt med farten vil blive større og større til de to opadgående vektorer, FGN og FOP er lige så stor som den nedadgående, FT (FRES er altså ligmed 0N).
Kuglerne er formet af modellervoks, med varierende diameter, d. Denne diameter måltes med skydelæren.

Forsøget går så ud på, med stopuret at måle hvor lang tid, t, det tager kuglen at tilbagelægge strækningen s mellem de to elastikker. Vores forsøgsrække består af 8 modellervokskugler af varierende størrelse for hver væske.
Derudover skulle densiteten af modellervokset, LER, samt densiteten af de to væsker bestemmes, VÆSKER. For væskerne var dette i og for sig ikke noget problem, i det de er homogene masser. Således måles blot væskens volumen med målebægeret, VVÆSKE, samt massen af den selv samme væske, mVÆSKE. Problemet ved at måle modellervoksens densitet er at det ikke er en homogen masse.

Der er forskellige fragmenter af andre farver modellervoks på den cylinder som modellervoksstangen udgjorde, ligesom denne også havde smittet af på nogle af de andre stænger.
Da vi ikke kan være hundrede procent sikker på at massen af farvepigmentet for brun (hvilket var farven på den modellervoks vi brugte) er den samme som den er for grøn, hvid, sort osv. må dette betegnes som en fejlkilde. Ikke desto mindre er den samlede usikkerhed tilnærmelsesvist nul, hvorfor vi alligevel regner på modellervoksstangen som var det en cylinder (den var selvfølgelig ikke en perfekt cylinder, men tilnærmelsesvist antog den en sådannes former, hvorfor vi regner hermed – men igen en fejlkilde).
For at udregne densiteten vejede vi således modellervoksen, der havde massen mLER. For at finde det tilhørende volumen skulle vi finde dens længde, lLER , samt radius, rLER i grundcirkelarealet.
Værdierne de fundne værdier kan aflæses i skemaet i afsnittet ”Målinger”... Køb adgang for at læse mere

Viskositet for væsker | Fysik A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.