Virksomhedsanalyse af Sony

  • HHX 1. år
  • Virksomhedsøkonomi
  • 10
  • 9
  • 1663
  • Word2003

Virksomhedsanalyse af Sony

Virksomhedsanalyse af Sony. Karakteren 10 blev givet som samlet karakter efter fremlæggelse af rapporten.

Indhold

Indholdsfortegnelse
Problemformulering 2
Indledning 2
Idégrundlag 3
Vækststrategi 3
Marketingmix 3-5
Product 3
Price 4
Place 4
Promotion 5
Swot-analyse 5
Styrker 5-6
Svagheder 6
Muligheder 6
Trusler 6
konkurrencestrategi 7
Konklusion 8
Kildefortegnelse 9

Virksomhedsanalyse af Sony

[1]
Bedømmelser
  • 07-12-2010
    God til inspiration.