Virksomhedens omkostninger & aktivitetsoptimering

 • HHX 2. år
 • Virksomhedsøkonomi A
 • 10
 • 14
 • 3014
 • PDF

Rapport: Virksomhedens omkostninger & aktivitetsoptimering

Opgaven indeholder en beskrivelse af emnet "Virksomhedens omkostninger" og emnet "Aktivitetsoptimering"

Opgaven er skrevet ud fra bogen "Virksomhedsøkonomi A" 1. del - kapitel 12 og 13.
Bogens forfattere er: Knud Erik Bang, Kai Hansen, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Jørgen Waarst.

Elevens kommentar

Jeg har ikke brugt samme eksempel da jeg forklare om "Enhedsmetoden" og "differensmetoden" dette er en fejl, der burde man bruge samme eksempel

Indhold

Udgifter: 3
Omkostninger: 3
Udbetalinger: 3
Kapacitetsomkostninger: 4
Kontante kapacitetsomkostninger: 4
Beregnede kapacitetsomkostninger: 4
Forløb: 4
Springvis varierede omkostninger: 5
Variable omkostninger: 6
Forløb: 6
Samlede omkostninger: 7
Differensomkostninger og grænseomkostninger: 7
Resultatopgørelsen efter bidragsmetoden: 8
Omkostninger set fra et offersynspunkt: 9
Fastsættelse af den optimale salgspris: 10
Totalmetoden: 10
Enhedsmetoden: 11
Differensmetoden: 11
Nulpunktsberegning: 12
Nulpunktsafsætning: 12
Nulpunktsomsætning: 12
Afsætningsmæssige sammenhænge: 13
Substituerende vare: 13
Komplementær vare: 14

Uddrag

Udgifter:
Når virksomheden anskaffer sig et produktionsmiddel, vil kostprisen for dette være en udgift for virksomheden. Sagt med andre ord, så opstår udgiften når virksomheden anskaffer sig produktionsmidlet. Dvs. at når en butik modtager en vare til videresalg er der tale om en udgift, eller når en produktionsvirksomhed anskaffer en maskine til produktion er der tale om en udgift.

Omkostninger:
Når produktionsmidlet eller noget derfra forbruges opstår omkostningen for virksomheden. Dvs. at når en butik sælger deres vare til kunderne, eller når en produktionsvirksomhed slider på deres produktionsmaskiner, opstår der en omkostning.

Udbetalinger:
Når en virksomhed anskaffer sig et produktionsmiddel, forpligter de sig også til at betale for dette. Enten med det samme (kontantkøb) eller på et senere tidspunkt (kreditkøb.) Når så denne betaling finder sted, er der tale om en udbetaling. Udbetalinger sker dog ikke kun ved betaling af produktionsmidler, der er også tale om en udbetaling ved afdrag på løn, eller hvis indehaveren hæver penge til sit privatforbrug.

EKS:
En virksomhed køber produktionsmidler i januar for 30.000kr, - der indgås en aftale med leverandøren om at halvdelen betales nu (kontantkøb) og halvdelen betales om 30 dage (kreditkøb) alle varerne sælges (forbruges) i marts. Udgiften, udbetalingen og omkostninger ligger således:... Køb adgang for at læse mere

Virksomhedens omkostninger & aktivitetsoptimering

[5]
Bedømmelser
 • 11-12-2011
  Meget god opgave som klart er en god inspiration.Mangler intet, mindre stavefejl men ikke noget meningsforstyrrende.
 • 12-06-2011
  Super god opgave, giver et godt overblik.
 • 31-07-2014
  Super opave.........
 • 18-06-2012
  virkelig god opgave :)