Vikingetiden og vikingerners togter til England

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 10
  • 2880
  • PDF

Vikingetiden og vikingerners togter til England

Større opgave skrevet i historie om vikingetiden og vikingernes togter til England. Opgaven er skrevet i 2.g.

Problemformulering:
- Redegørelse af vikingernes motiver og forudsætninger for ekspansionen til udlandet
- Analyse af kildemateriale med henblik på vikingernes indflydelse på England og det Englands samfund.
- Vurdering af hvilken betydning vikingernes historie har haft for eftertiden, herunder deres rolle fra 1900-tallet og til i dag.

Indhold

Indledning
Redegørelse
- Motiverne for vikingernes ekspansion
- Forudsætningerne der gjorde ekspansionen mulig
Analyse
- Vikingernes indflydelse på England
- Danelagstraktaten
- Sammenfatning af vikingernes indflydelse
Diskussion
Vurdering/Perspektivering
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Jeg har valgt at arbejde ud fra det historiske emne vikingetiden. Emnet vælger jeg at afgrænse til hovedsagligt kun at omhandle de danske vikinger, og endvidere afgrænser jeg til ekspansionen til England, da vikingetiden er for bredt et emne. Jeg vil forsøge at anlægge synsvinkler fra vikingernes og englændernes side, men det kan blive et problem at vinkle historien fra vikingernes side, da kilderne er få.

I redegørelsen vil jeg udarbejde min opgave med udgangspunkt i vikingernes motiver og forudsætninger for ekspansionen til udlandet, det egentlige kildemateriale til at forklare baggrundene er få, og derfor vil baggrundene ikke kunne endeligt defineres. Ikke desto mindre er det spændende at få indsigt i et emne, som ikke endeligt er besvaret. Baggrundene er nemlig med til at definere os som mennesker i dag, eftersom vikingernes indflydelse på verden var stor. I forhold til analyse vil jeg tage udgangspunkt i Danelagstraktaten mellem England og danerne og et brev fra en præst, der oplevede angrebet på Lindisfarne og se nærmere på vikingernes indflydelse på England og Englands samfund.

Til sidst vil jeg se nærmere på, i hvilket omfang vikingernes historie dukker op i eftertiden, og hvornår man i Danmark første gang gør brug af den, samtidig med at jeg vurderer, hvor stor en indflydelse vikingerne har haft på samfundet i dag. Min inspiration ligger i, at der i vikingetiden opstår nogle af de første skriftlige kilder. Dvs. at starten på den danske historiske tid begynder i disse år. Jeg finder derudover også vikingerne som spændende individer og ønsker større baggrundsviden om dem... Køb adgang for at læse mere

Vikingetiden og vikingerners togter til England

[1]
Bedømmelser
  • 21-06-2014
    Den er virkeligt gennemtænkt