AT: Videnskab og religion i historisk perspektiv | Historie A og Religion C

  • STX 3.g
  • AT (Historie A, Religion C)
  • Godkendt
  • 4
  • 961
  • PDF

AT: Videnskab og religion i historisk perspektiv | Historie A og Religion C

Opgaven er en AT synopsis om der handler videnskab og religion i historisk perspektiv.

Problemformulering
Hvorfor mistede religion autoritet og indflydelse i Europa omkring 1800-tallet, samt hvilke konsekvenser havde det for forholdet mellem videnskab og religion?

Indhold

1) Hvilke forandringer var der for religionsbegrebet under sekulariseringsprocessen? 2) Hvordan udviklede forholdet mellem religion og videnskab sig efter evolutionsteoriens offentliggørelse? a)Hvordan var forholdet mellem 1800-tallets religionskritikere og den kristne kirkes talsmænd(Huxley <> Biskop Samuel)? 3) En vurdering af om konflikten i 1800-tallet stadig præger positionerne mellem videnskab og religion i det senmoderne samfund? Her tænkes især på Intelligent design bevægelsen.

Uddrag

Under sekulariseringsprocessen var der mange faktorer der spillede ind på forholdet mellem stat og kirke. Videnskabens, skolesystemets og menneskets udvikling, samt overgang fra enevælde til demokrati og mange flere, er alle sammen faktorer, der spiller ind på især folkets syn på kirken. Nogle af de største gennembrud var ændring af synet på verdensbilledet (Kopernikus) og selvfølgelig evolutionsteorien med Darwin. Naturteologer var indtil midten af det 19.-århunderede overbevidst om en intelligent skaber i tidernes morgen pga. naturens ordnede indretning. Det var denne skaber, som blandt andet havde skabt menneskevæsenet og gjort denne til en overlegen race... Køb adgang for at læse mere

AT: Videnskab og religion i historisk perspektiv | Historie A og Religion C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.