AT synopsis om Atombomben i Historie A og Fysik A

 • STX 2.g
 • AT (Historie A, Fysik A)
 • Ingen givet
 • 5
 • 2318
 • Word2007

AT synopsis om Atombomben i Historie A og Fysik A

AT synopsis i Historie A og Fysik A om Videnskab og Ansvar med henblik på atombomben

Problemformulering
I vores AT5-forløb, om videnskab og ansvar, vil vi gå ud fra følgende problemformulering:
Hvem har det egentlige ansvar for bombardementet på Hiroshima?

2. Problemstillinger
Den ovenstående problemformulering giver anledning til følgende problemstillinger:
1. Redegør for hvilken ændring, der skete i videnskaben i forbindelse med Hiroshima.
2. Analyser The Responsibility, Copenhagen og Day One med henblik på, at skildrer debatten om ansvar i forbindelse med videnskab.
3. Vurder/diskuter hvem, der har det egentlige ansvar.

Indhold

1. Problemformulering
2. Problemstillinger
3. Begrundelse for valg af problemstillinger
4. Metoder
5. Delkonklusion på problemstillinger
6. Konklusion på problemformulering
7. Perspektivering
8. Spørgsmål til videre eftertanke
9. Litteraturliste

Uddrag

5. Delkonklusion på problemstillinger
AD1:
I august 1939 underskriver fysikeren Albert Einstein et brev til den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt, hvor han fortæller om muligheden for at udvikle en ny type bombe, en atombombe. Dette brev betragtes som Manhattan Projektets begyndelse. Det fortælles, at Einstein senere i sit liv sagde om brevet, at det var hans ”livs største fejltagelse”. Hvad Einstein fortrød, var ikke de videnskabelige erkendelser, som forskningen medførte (uranatomets spaltning), men at han havde været medvirkende til en udvikling af et våben med næsten ufatteligt destruktive kræfter. Han fortrød ikke, at mennesket opnåede ny viden om, hvordan naturen er, men at mennesket bruger denne viden på en anden måde, end det bør.

I oktober 1943 kom danskeren Niels Bohr til England, hvor også han medvirkede ved fremstillingen af den første atombombe. Det til trods var han tidligere blevet informeret af sin tidligere elev Heisenberg, som arbejdede for nazisterne, om, at tyskerne var tæt på at have fremstillet en bombe. På daværende tidspunkt, befandt bomben sig allerede i en fremskridende fase. England var længere fremme i forskningen, hvorimod USA havde pengene ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om Atombomben i Historie A og Fysik A

[1]
Bedømmelser
 • 27-09-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  (YYYHUdjaklsjdkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk