SOP om Vestas i Kina i Afsætning A og International Økonomi B

SOP om Vestas i Kina i Afsætning A og International Økonomi B

SOP om Vestas i Kina, med opgaven skrevet i fagene Afsætning A og International Økonomi B.

I opgaven giver jeg først en redegørelse for udviklingen i kinesisk økonomi i perioden 2005-2011, og herefter foretager jeg en analyse af konkurrenter på markedet for vindmøller, og slutteligt en vurdering af Vestas' muligheder for vækst på det kinesiske marked.

Opgaveformulering

Redegør for udviklingen i den kinesiske økonomi fra år 2005 til år 2011, med særlig fokus på udviklingen i vækst og energiforbrug.

Med udgangspunkt i en konkurrentanalyse for vindmølleindustrien, bedes du analysere Vestas’ position på det kinesiske marked for vindmøller.

Vurder Vestas muligheder for vækst på det kinesiske marked.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1.0 Abstract 1
2.0 Indledning 1
2.1 Opgaveformulering 1
3.0 Virksomhedsbeskrivelse af Vestas 2
4.0 Kinas økonomiske udvikling 2
4.1 Udviklingen i Kinas vækst 4
4.2 Udviklingen i energiforbrug 5
5.0 Konkurrentanalyse 6
5.1 Analyse af Goldwind 8
5.2 Analyse af Sinovel 8
5.3 Analyse af branchen 8
6.0 Vestas position på det kinesiske marked 9
7.0 Vestas muligheder på det kinesiske marked 10
8.0 Konklusion 13

Uddrag

"2.0 Indledning
I denne opgave vil der blive skrevet om vedvarende energi i Kina, ud fra fagene afsætning og in-ternational økonomi. Grunden til det netop er dette emne der er blevet valgt, er fordi der den dag i dag, fokuseres meget på vedvarende energi og på at formindske CO2 udslippet.

Kina er verdens største land set i forhold til deres økonomi og indbyggertal. Det er interessant at se på netop dette land, da de er blevet nødt til at satse mere på vedvarende energi, i og med at de som sagt er mange indbyggere og derfor må anses for at forurene meget.

I opgaven vil der først blive redegjort for udviklingen i den kinesiske økonomi, med henblik på at finde ud af hvordan deres vækst har bevæget sig i årene 2005-2011, for her at kunne fastslå hvor stor Kina og deres økonomi er. Der vil i dette afsnit være særlig fokus på udviklingen i energiforbruget.

Herefter vil der blive foretaget en analyse af Vestas konkurrenter i Kina, for herefter at kunne analysere hvilken position Vestas har på det kinesiske marked for vindmøller. Dernæst vurderes Vestas muligheder for at skabe vækst på det kinesiske marked.

Slutteligt vil opgaven blive rundet af med en konklusion hvori mine egne tanker omkring projektet ,og hvad jeg har fundet ud af vil blive berørt."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Vestas i Kina i Afsætning A og International Økonomi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.