SOP om Vestas i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

SOP om Vestas i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

SOP om Vestas A/S, skrevet i fagene Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A, hvor jeg bl.a. foretager en omfattende virksomhedsanalyse af koncernen (PEST-analyse, SWOT-analyse etc.), og kigger på hvordan Vestas Wind Systems klarer sig på markedet, og hvilke trusler der truer firmaet.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Områdeafgrænsning 4
Indledning 4
Kildekritik 5
Præsentation af Vestas Wind Systems A/S 5
Historien 5
Strategi, Vision, Mission, Kultur & Målsætning 6
Strategi 7
Vision 7
Mission 7
Kultur 7
Målsætning 7
Regnskabsanalyse 8
Rentabilitetsanalyse 10
Afkastningsgraden 10
Overskudsgraden 10
Aktivernes omsætningshastighed 11
Gældsrenten 11
Egenkapitalens forrentning 11
Konklusion 11
Analyse af kapitaltilpasningsevnen 12
Aktivernes omsætningshastighed 12
Anlægsaktivernes omsætningshastighed 13
Varelagerets, varedebitorernes og varekreditorernes omsætningshastighed 13
Likviditetsgraden 13
Soliditetsgraden 14
Konklusion 14
PEST-analyse 15
Politik og lovgivning 15
Kyoto-Protokollen 16
Økonomiske faktorer 16
Kulturelle faktorer 17
Teknologiske faktorer 18
Del konklusion 19
Porters 5 forces 19
Truslen fra nye udbydere 20
Truslen fra købere 21
Truslen fra udbydere af substituerende produkter 21
Truslen fra leverandører 22
Konkurrencesituationen – delkonklusion 22
SWOT-analyse 23
Stærke sider 24
Svage sider 24
Muligheder 24
Trusler 25
Handlingsplan 26
Konklusion 29

Uddrag

Områdeafgrænsning:
I min rapport vil jeg en introducere læseren for Vestas Wind System A/S historie samt redegøre for, hvilke strategier mv. virksomheden arbejder ud fra i dag. Efterfølgende vil jeg foretage en regnskabsanalyse, hvori jeg vil analysere virksomhedens rentabilitet og kapitaltilpasningsevne, hvortil jeg vil beregne de nødvendige nøgletal for en sådan analyse.

Dernæst vil jeg rette fokus mod Vestas' eksterne forhold for nærmere at kunne belyse, hvilke forhold der er hhv. hæmmende og fremmende for, at Vestas kan fastholde/udvikle sin position på markedet. Til dette vil jeg anvende PEST-analysen, Porters 5 forces, samt en SWOT-analyse, der skal virke som et konkluderende element på mine analyser.

Afslutningsvis ønsker jeg at vurdere ud fra mine analyser, hvad der kræves for at Vestas kan fastholde/udvikle sin markedsposition. Samt diskutere fordele og ulemper ved mine forslag.

Indledning:
Vestas er for tiden en meget omtalt virksomhed, der er af stor betydning for det danske samfund. Ikke alene fordi den bidrager med vigtige skattekroner og arbejdspladser, men Vestas er også en vigtigt nøglebrik for Danmark i fremtiden.

På et tidspunkt vil NIC og NV landene både kunne producere billigt samt have et højt udviklingsniveau og derfor skal vi finde vores plads i fremtidens konkurrence, hvilket Vestas skal bidrage til. Vestas skal være en del af fremtiden, men har siden 2004 tabt store markedsandele på globalt plan.

Det er dermed afgørende af få undersøgt virksomhedens interne økonomiske situation for bedre at kunne skabe overblik over, hvor der er brug for forbedringer så der kan lægges en plan, som forbedrer forholdene.

En virksomhed som Vestas er underlagt en række eksterne forhold, som de har meget lidt indflydelse på, men det er alligevel vigtigt at kende til sådanne forhold. Det er ligeledes vigtigt at man kender den branche man arbejde i så man er klar over, hvilke faktorer der kan true virksomhedens mulighed for at begå sig bedst muligt på markedet og hvilke der åbner muligheder.

Det er netop vigtigt fordi, at Vestas ud fra denne baggrundsviden har bedre mulighed for at tilrettelægge fremtidens tiltag der skal medvirke til at udnytte og tilpasse sig denne viden man skaber sig... Køb adgang for at læse mere

SOP om Vestas i Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

[9]
Bedømmelser
 • 31-01-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Mangler kildekritik Ellers god og frem for alt lang opgave, hvor egne meninger er få. Bruger måske lidt for meget stof fra hjemmeside www.vestas.dk(kan være for subjektivt)
 • 10-06-2011
  god opgave, rigtigt god til et hurtigt overblik. Kun få stave fejl ellers perfekt.
 • 23-05-2012
  Super god aflevering :)
 • 02-05-2012
  Gav mig god inspiration til emner jeg ville have med i min egen srp