Synopsis om velfærdsstaten og dens udfordringer

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • Ingen givet
 • 6
 • 1472
 • PDF

Synopsis om velfærdsstaten og dens udfordringer

Synopsis om den danske velfærdsstat og dens udfordringer.

Problemformulering:
Grundlæggende problemstilling: Hvilke udfordringer står det danske velfærdssamfund over for i dag, og hvilke løsningsforslag findes der til at sikre velfærden i fremtiden? Denne problemstilling er interessant, da velfærdsstaten i dag netop står over for en række væsentlige udfordringer, som der må tages stilling til. Der findes imidlertid vidt forskellige holdninger til og løsninger på, hvordan velfærdsstatens beståen sikres. Problemstillingen belyses således ved følgende underspørgsmål:

1) Redegør for de tre hovedtyper af velfærdsmodeller.
2) Undersøg hvilke udfordringer den danske velfærdsstat står over for.
3) Diskuter forskellige løsninger til at sikre det danske velfærdssamfund.

Du kan læse mere om velfærdsstatens udfordringer i vores kompendium om velfærdsstaten.

Studienets kommentar

En rigtig god synopsis. Vær opmærksom på, at den er lidt for lang til en eksamenssituation. Her må man gerne holde sig på 2-3 sider og stikordsform, sådan at censor og eksaminator kan skabe sig et hurtigt overblik over ens fremlæggelse.

Indhold

Indhold:
Problemformulering
Velfærdsmodeller
Udfordringer for velfærdssamfundet
Diskussion af muligheder for at sikre velfærden
Konklusion
Bilag 8
Bilag 9

Uddrag

Velfærdsmodeller
 Velfærdssamfund: ingen afgrænset definition. Dog fællestræk ved generel forståelse af velfærdsstaten (demokrati og fokus på menneskerettigheder, krav til levestandard og hensyntagen til de svage grupper i samfundet). Veludviklede samfund har velfærdsordninger, men organisering og udbredelse af velfærdssystemerne varierer. Velfærdsmodeller: centrale forskelle i indretning af velfærdssamfund og sikring af ovenstående kriterier. Forbehold: forenkling, modellerne overlapper, som regel træk af samtlige modeller i et velfærdssamfund.
 Tre hovedtyper af velfærdsmodeller (jf. sociolog Esping-Andersen, 1990):
- Den residuale velfærdsmodel: Samfundets indretning markedsbestemt. Offentlige ydelser = beskedne, behovsafhængige, modtagere opfattes som en særlig social klasse. Privatiserede sociale ydelser og private hjælpeorganisationer spiller stor rolle. Statens rolle = residual (træder til når de andre kanaler slår fejl og en offentlig indgriben er... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om velfærdsstaten og dens udfordringer

[46]
Bedømmelser
 • 26-05-2015
  ææææææææææææææææææææææææææææ
 • 31-07-2015
  Givet af 1.g'er på STX
  Der er rigtig mange fine ting med, som man kan bruge som inspiration. Den er dog for lang, men så længe man er opmærksom på det, så er det en god inspirationskilde.
 • 15-03-2017
  rigtig god, dog lidt for lang måske.....
 • 02-12-2016
  God til at få noget inspiration