SOP om Velfærdsmodeller i IØ og Engelsk

SOP om Velfærdsmodeller i IØ og Engelsk

SOP omhandlende velfærdsmodeller skrevet i Engelsk A og International Økonomi A - i opgaven er der specielt fokus på den universelle og residuale model, og hvilke fordele og ulemper der er ved de forskellige velfærdsmodeller, og hvilke karakteristika man kan vælge velfærdsmodeller på baggrund af.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 1
1. Indledning 1
2. Redegørelse for velfærdsmodeller 2
2.1 Den universelle velfærdsmodel 2
2.1.1 Karakteristika 2
2.1.2 Udbredelse 3
2.2 Den residuale velfærdsmodel 3
2.3 Den centraleuropæiske velfærdsmodel 4
2.3.1 Karakteristika 4
2.3.2 Udbredelse 5
3. Analyse af velfærdsmodeller 5
3. 1 Skattetryk 5
3.2 Fattigdom 6
3.2.1 Den universelle 6
3.2.2 Den residuale 8
3.3 Kulturteori 8
3.4 Delkonklusion – forskelle mellem den danske og den amerikanske model 9
3.5 Valget af velfærdsmodel 11
3.5 Arbejdsmarkedsforhold 12
4. Vurdering 17
4.1 Fremtiden i en globaliseret verden 17
5. Konklusion 19
6. Litteratur- og kildefortegnelse 22

Uddrag

"1. Indledning:
I Danmark er der udbredt enighed om, at vi lever i en velfærdsstat. Dog hersker der en vis forskellighed i opfattelsen af dybden og bredden af denne. Til gengæld er der her i landet en ret stor grad af fælles forståelse af manglerne i USA's velfærdssystem.

På baggrund af ovenstående ønsker jeg først og fremmest at belyse de tre velfærdsmodeller, den universelle, den residuale og den centraleuropæiske, hvorunder også modellernes udbredelse berøres. Efterfølgende ønsker jeg at analysere velfærdsmodellerne, der bruges i henholdsvis Danmark og USA, med udgangspunkt i fattigdom, skattetryk og kulturteori, hvorefter væsentlige forskelle konkretiseres.

Endvidere vil jeg analysere arbejdsmarkedet og herunder inddrage fordele, ulemper, svagheder og styrker ved de to landes velfærdsmodeller. Slutteligt vurderes det, på baggrund af mine udarbejdede analyser, hvorledes modellerne er fremtidssikrede i en globaliseret verden."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Velfærdsmodeller i IØ og Engelsk

[18]
Bedømmelser
 • 21-03-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god opgave, bare vær opmærksom på, at mange ting er taget direkte fra kilderne
 • 28-03-2011
  Givet af HHX-elev på 2. år
  vildt god opgave, men husk den er taget direkte fra kilder, til tider.
 • 22-04-2016
  God inspiration til, når jeg skal igang
 • 08-04-2015
  det var en rimelig god inspiration