DIO om velfærdsmodeller USA og Danmark

DIO om velfærdsmodeller USA og Danmark

DIO synopsis i Engelsk A og International Økonomi A med beskrivning af universelle og liberale velfærdsmodel. Herunder analyse af årsager. Samt vurdering om fremtiden.

Problemformulering
Jeg vil redegøre for de to velfærdsmodeller, herunder komme ind på hvordan de er struktureret.
Jeg vil analysere forskellene på velfærdsmodellerne, og herunder undersøge hvad baggrunden for disse forskelle kan være, set fra et historisk, en økonomisk samt en kulturel vinkel. Jeg vil i den forbindelse inddrage bl.a. Gert Hofstedes teorier.
Til slut vil jeg vurdere og diskutere de to modellers styrker og svagheder og på baggrund heraf vurdere i hvilken retning de eventuelt vil udvikle sig i fremtiden.

Indhold

Indledning og problemformulering 2
Den liberalistiske – og universelle velfærdsmodel 2
Forskelle på den liberale – og universelle velfærdsmodel 3
Styrker og svagheder 5
'Mens Obama spejder til Skandinavien, spejder Skandinavien til USA' 5
Konklusion 6
Spørgsmål til videre diskussion 6
Refleksion over brug af international økonomi og engelsk 6
Kildefortegnelse 8
Bilag 1 9
Bilag 2 10
Bilag 3 11

Uddrag

Den liberalistiske – og universelle velfærdsmodel
I den liberalistiske velfærdsmodel er man meget liberal - man er sin egen lykkes smed. Skattetrykket i denne model er lav sammenlignet med den universelle model. Når lande, som fx Amerika, benytter sig af den liberalistiske velfærdsmodel har man valgt kun at lade den offentlige sektor hjælpe de svageste i samfundet. Resten af befolkningen må hjælpe sig selv. Det gør man ved at købe private forsikringer, fx sygeforsikring. Det er med andre ord folks eget ansvar at forsikre sig. Pga. af den offentlige sektor er så lille er de sociale ydelser minimale. Det kan bl.a. forklares af den grund, at skattetrykket ikke er særlig højt sammenlignet med den universelle velfærdsmodel. Hvis man ikke har oprettet forsikringer der kan støtte under sygdomme, arbejdsløshed osv. findes der hjælpeorganisationer der kan hjælpe, men den offentlige sektor går først ind og støtter, når alle andre muligheder for hjælp er opbrugt. Hjælpen fra det offentlige er minimal

Den universelle velfærdsmodel står næsten i modsætning til den liberalistiske velfærdsmodel. Danmark benytter den universelle velfærdsmodel. Denne model er kendt for at have et 'sikkerhedsnet' for sine borgere. Ment på den måde, at alle betaler en vis form for skat så det offentlige har ressourcer til at gå ind og hjælpe hver enkelt borger, fx med folkepension, efterløn og SU til studerende. Igennem skatter sikrer ... Køb adgang for at læse mere

DIO om velfærdsmodeller USA og Danmark

[4]
Bedømmelser
 • 29-10-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  rigtig god, savner dog lidt mere om kultur
 • 10-04-2012
  enkelte stavefejl, men ellers rigtig god
 • 23-03-2016
  Rigtig god inspiration
 • 25-03-2014
  Kanoon godt…………. hjalp mig meget