Velfærd i Danmark og USA

Velfærd i Danmark og USA

En besvarelse af problemformuleringen:

Hvordan udvikler velfærden sig i Danmark og USA?
- Der redegøres for forskellene mellem det Danske og det Amerikanske velfærdssamfund.
- Derefter analyseres hvorfor USA og Danmark har valgt to forskellige velfærdsmodeller.
- Til sidst vurderes det om de to modeller er holdbare i fremtiden.

Indhold

1. INDLEDNING 2
2. METODISKE OVERVEJELSER 3
3. FORSKELLE MELLEM DEN UNIVERSELLE OG DEN RESIDUALE MODEL 5
4. ANALYSE AF GRUNDEN TIL DANMARKS OG USA'S FORSKELLIGE VALG AF VELFÆRDSMODEL 7
5. VURDERING AF DE TO BESKREVNE MODELLERS HOLDBARHED 10
6. KONKLUSION 13
7. REFLEKSION AF FAGLIG UDVIKLING 14
9. BILAG 16

Uddrag

1. Indledning
Det kan være utrolig svært at definere begrebet velfærd.
De fleste af os er vokset op i et velfærdssamfund og i en velfærdsstat, og har ikke skelnet det en tanke at vores forældre kun indirekte har betalt for vores skolebøger.

TV2's Christiansborg-redaktør, Kaare R. Skou, definerer velfærdsstat som følgende i bogen Dansk Politik fra A - Å:
Velfærdsstat, velfærdssamfundet, en opbygning af samfundet, hvor udførelsen af en lang række forsøgeropgaver og hovedansvaret for det enkelte menneskes tryghed og uddannelse er tillagt det offentlige, samt hvor der gennem den økonomiske politik tilstræbes en minimering af betydningen af indkomstforskelle i samfundet.
Det er endvidere karakteristisk for velfærdssamfundet, at modtagelsen af sociale ydelser ikke fører til fortabelse eller begrænsninger i borgerrettigheder, og at alle individer anses for lige værdige.
Ordet er første gang anvendt i forbindelse med den tyske rigskansler Otto von Bismarcks for at undgå politisk (socialistisk) uro i arbejderklassen i det konservative og autoritære tyske samfund.
Den danske side af online leksikonet Wikipedia definerer begrebet således:

Velfærd er en (uklart defineret) samlebetegnelse for en lang række goder som sygehusvæsen, uddannelse mm. Et samfund der i udstrakt grad har sådanne goder kaldes et velfærdssamfund.

Sandheden er nok at man bliver nød til at definere hvert samfund for sig selv. En generel fortolkning af begrebet velfærd findes der for talrige idealer til at kunne præcisere.

Jeg har i den følgende rapport forsøgt at belyse de forskellige velfærdsmodeller benyttet af hhv. Danmark og USA, og herunder analysere årsagen til de forskellige valg. Til sidst har jeg vurderet hvorledes det vil gå med modellerne i fremtiden... Køb adgang for at læse mere

Velfærd i Danmark og USA

[36]
Bedømmelser
 • 28-11-2009
  Den var meget overfladisk, og fik derfor ikke draget nogen gavn af denne opgave. den indeholdte ikke nogen modeller grafer mm. der kunne være med til en bedre forståelse af stoffet.
 • 13-04-2012
  en god opgave med en god problemstilling. opgaven kunne godt have gået lidt mere i dybden men fin inspiration!
 • 24-03-2014
  God opgave, rigtig god til inspiration
 • 24-10-2013
  Alt for vild opgave :-)