SOP om velfærd i USA og Danmark - IØ og Engelsk

SOP om velfærd i USA og Danmark - IØ og Engelsk

SOP om velfærdssystemerne i Danmark og i USA. SOP'et er skrevet på HHX i faget international økonomi. Udover at gennemgå de grundlæggende træk ved velfærdssystemerne, inddrager opgaven også Michael Moores film Sicko.

Opgaveformulering

Beskriv og sammenlign de velfærdsmodeller der er gældende i Danmark og USA.

Analyser Michael Mores film ”Sicko“ med henblik på at afdække hvordan det amerikanske sundhedssystem fremstilles, og hvordan filmen argumenterer for sine synspunkter

Diskuter filmens kritik.

Vurder ud fra kritikken og den danske velfærdsmodel mulige løsninger på de problemer, som fremføres i filmen

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract: 2
Opgaveformulering 4
Indledning 4
Den danske velfærdsmodel 4
Den amerikanske velfærdsmodel 5
Sammenligningen af de to velfærds modeller 5
Fremtidens udfordringer for sundhedsvæsnet 7
Michael Moore ”Sicko” 7
Diskuter filmens kritik ”Sicko” 10
Konklusion 10
Litteraturliste 10

Uddrag

Indledning

Velfærd har altid været et stort debat område i Danmark såvel, som det er i USA. Den danske velfærdsmodel har indtil videre fungeret som et socialt net der våger over de individer som ikke selv har midlerne til de nødvendigheder som den gennemsnitlige dansker har krav på i det danske velfærdssamfund. Dette gør at uanset indkomst eller indflydelse, har du ret til de samme muligheder som en hver anden dansker har såvel skole, som sygeforsikring.
Det er dog ikke kun de svage i samfundet, som nyder godt af de offentlige ydelser. Alle i det danske samfund har ret til sygeforsikring, bistandshjælp og andet. Men som tiden skrider frem bliver der skåret ned på velfærden. Den danske velfærdsmodel arbejder sig imod en mere liberal model, som de fører i USA.
Vi kender 3 kendte velfærdsmodeller, den residuale model, som kun hjælper de personer der er i alvorlig nød. Den universelle model, som hjælper alle folk i hele landet, og til sidst den selektive model som kun hjælper folk i arbejde. Hver især har modellerne deres fordele og ulemper.
I USA er sundhedssystemet baseret på den residuale model, altså USA hjælper kun de personer der er i alvorlig nød. Det er også baseret på at man skal have en sygeforsikring, som er utrolig vigtig. I Danmark er sundhedssystemet baseret på den universelle model, hvor alle gratis kan komme til en læge og på hospitalet. Det hele er gratis, bare man betaler sin skat.
I den amerikanske velfærdmodel (den residuale model) skal staten kun spille en minimal rolle og kun yde til de dårligst stillede, og det er op til hver enkelt at få sin del af kagen. I den danske velfærdsmodel spiller staten en stor rolle, for den skal sørge for at alle har de samme muligheder fra det sekund man bliver født.
Man betaler også en langt højere skat i Danmark end i USA, hvilket er nødvendigt med de offentlige ydelser som den danske velfærdsstat tilbyder f.eks. vil de individer som er dårligst stillede få overførselsindkomster så som dagpenge, bistandshjælp mm.
Det amerikanske sundhedssystem bliver analyseret og kritiseret af Michael Moore i hans nyeste dokumentarfilm ”Sicko”. En film som har fået meget kritik, fordi at han med hjælp fra sine interview i England, Frankrig og Cuba, for udstillet USA, som staterne uden moral og solidaritet. Hvis man så derefter kigger lidt nærmere på Michael Moores film ”Sicko”, og på de ting han er kendt for, er det en overdreven brug af patos, der bliver spillet meget på følelserne i hans film, som han også gjorde i Bowling for Columbine. Så, om hans film er nyttig og brugbar, eller bare god underholdning er der delte meninger om... Køb adgang for at læse mere

SOP om velfærd i USA og Danmark - IØ og Engelsk

[2]
Bedømmelser
  • 14-11-2012
    Sproget er dårligt formuleret, mange stavefejl og mange gentagelser.. Men ellers godt indhold :-)
  • 06-04-2015
    God opgave, en masse fagtermer