SSO om den danske velfærdsstat

 • HF 2. år
 • SSO (Samfundsfag C)
 • 10
 • 14
 • 5521
 • PDF

SSO om den danske velfærdsstat

SSO i Samfundsfag om den danske velfærdsstat.

Opgaveformulering
Jeg vil starte med at redegøre for begrebet velfærd, dette vil inkludere en redegørelse for den danske velfærdsstats udvikling og en redegørelse for de tre mest kendte velfærdsmodeller og se på hvad modellernes primære formål er. Derefter vil jeg analysere de danske partiers holdningerne til velfærdsstat. Til sidst vil jeg diskutere hvilke udfordringer velfærdsstaten står overfor nu og i fremtiden, da dette vil have stor betydning for det danske samfunds struktur fremover.

Indhold

Indledning
Redegørelse
Velfærd
Velfærdsmodeller
Den residuale model
Universelle form
Den selektive model
Analyse
Partiernes holdninger til velfærdssamfundet
Venstres
Socialdemokratiets
Enhedslisten
Dansk folkeparti
Diskussion
Udfordringer for velfærdssamfundet i Danmark
Globaliseringens pres på velfærdssystemet
Pension/ældresagen
Unge/uddannelse
Udvikling inden for befolkningstallet
Sygehussystem
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

Ordet ”velfærd” er efterhånden blevet et velkendt og ikke mindst populært ord blandet danske borgere og politikere. Det er blevet et af de sikrekendetegn ved den danske stat og ved Danmark. Den danske velfærdsstats primær formål er at sikre alle borgere, lighed gennem velfærd uanset køn, alder, indkomst osv. det vil sige at alle borgere i Danmark kan komme på sygehuset gratis og eller er berettiget til at modtage overførelsesindkomst hvis de skulle blive arbejdsløse. Den universelle model som vi har i Danmark har også til opgave at fungere som et socialt sikkerhedsnet for de svageste individer i samfundet. Mange danskere tager velfærd som en selvfølge og stiller derfor aldrig spørgsmål ved om velfærdsstat forsat kan fungere optimalt i et samfundet der har forandret sig meget, siden den danske velfærdsstats oprettelse. Det er faktisk de færreste mennesker i der kan forstille sig et Danmark uden velfærdsstaten, for det hænger unægtelig sammen ifølge mange borgere. Men i fremtiden står den danske universelle velfærdsstat overfor en række udfordringer der kan gøre det svært for velfærdsstaten at leve op til de forventninger som borgerne stiller til staten. I denne opgave vil jeg primært beskæftige mig netop velfærd, med afsæt i den danske universelle model.

---

Redegørelse

Velfærd
Det er meget forskelligt hvad mennesker rundt om i verden forbinder med velfærd, dette afhænger af hvilken samfunds struktur man er opvokset i. Hvis man fra barnsben har været vant til at der har været en lang række ydelser som er gratis, fordi man betaler stat, er forventninger naturligvis anderledes end hvis man aldrig har fået noget foræret og har været nødt til at flytte fra hus og hjem hvis man uheldigvis mistede sit arbejde.
Velfærd findes i alle dele af verden, men det er forskelligt hvad velfærdsmodellernes hovedformål er alt afhængig af hvilken model der er tale om. Der kan også være forskel på, hvordan man definerer velfærd, afhængig af hvilken velfærdsmodel beskæftiger sig med, men det vil jeg komme ind på senere i opgaven. Velfærd handler i store træk om ligestilling og ens rettigheder for alle... Køb adgang for at læse mere

SSO om den danske velfærdsstat

[7]
Bedømmelser
 • 02-03-2015
  Det er en fin opgave der har givet mig lidt mere inspiration til at komme i gang.
 • 05-02-2017
  Givet af HF-elev på 1. år
  En SSO på 14 sider med kun 10 fodnoter? spild af downloads
 • 26-10-2017
  Super fin inspiration
 • 12-04-2017
  god opgave.............................................