Vejret - Udnyttelse af Vejret

  • HTX 2. år
  • Teknologi B
  • Ingen givet
  • 21
  • 3849
  • PDF

Rapport: Vejret - Udnyttelse af Vejret

I dette eksamensprojekt har vi fået emnet Vejret. Herunder er 4 oplæg og tilhørende bilagssider, ment som inspirationskilder.

Problemformulering
Udnyttelsen af naturens kræfter er noget der går langt tilbage. Man har brugt vandets kraft. Lavet vandmøller til udnytte den kraft. Vandmøller der har kunnet pumpe, save, knuse osv.. Til udnyttelse af vindens kraft har man brugt vindmøller. Vindmøller er noget man har brugt i meget lang tid, og helt tilbage siden år 1890 har man haft el-producerende vindmøller.

Indhold

Projektbeskrivelse: 3
Problemanalyse: 3
Problemformulering: 4
Tidsplan: 5
Vindmøller: 6
Fremtiden: 9
Omkosninger: 10
Delkonklusion: 11
Udnyttelse af vindmøller: 12
Konstruktion af vindmøller: 13
Vingerne: 14
Delkonklusion: 16
Produktet: 17
Delkonklusion: 19
Konklusion: 20
Litteraturliste: 21

Uddrag

Problemanalyse:
Vejret er noget der har eksisteret milliarder af år, måske altid. Vi har i meget lang tid været afhængig af vejret, og er det stadigvæk. Langbruget har i høj været afhængig af vejret. For meget sol, eller for meget regn, kunne ødelægge de afgrøder der skulle brødføde mennesker eller dyr. Dette kunne resultere i hungersnød.
Men det er ikke kun afgrøder der kan blive ødelagt af forkert vejr. For omkring 10.000 år siden havde vi en istid, der også gjorde svært for organisk materiale, (som os selv) at overleve. Det viser bare hvor afhængig vi selv er af for store omskiftninger i vejret. Og modsat kan varme gøre det samme.

Vi sætter vores lid til vejret hvis vi f.eks. skal ud af rejse, eller har planlagte aktiviteter. Her kommer de kommercielle interesser ind. Hvor man udnytter folks ønsker om anderledes vejr, selvom vejret har eksisteret længere end den menneskelig race.

Men alt omkring vejret behøver ikke at være negativt. Vejret kan ”udnyttes”, og gøre gavn. Især i vores tidsalder, hvor vi skal passe på miljøet. Vores teknologiske udvikling går stærkt, og det er ikke altid der bliver taget hensyn. Atomkraft er ikke miljøvenligt, især ikke ved afskaffelse af affaldsprodukterne. Men da vores forbrug er stort, kræves løsninger der kan dække dette forbrug, så vi kan bibeholde vores luksuriøse livsstil (her snakkes om den vestlige verden). Men for at lægge en dæmper på brugen af atomkraft, tages andre metoder i brug for at dække noget at den energi vi bruger. Her kan vejret bidrage til at nedsætte mængden af energi vi får fra atomkraftværkerne. Marked er voksende indenfor miljørigtig energi, da man i de seneste årtier har formået at berøre folks samvittighed på den rigtige måde... Køb adgang for at læse mere

Vejret - Udnyttelse af Vejret

[1]
Bedømmelser
  • 14-05-2003
    Ok... til et 8 tal