AT rapport om vedvarende energi

 • STX 1.g
 • AT (Samfundsfag C, Fysik A)
 • Ingen givet
 • 22
 • 6060
 • PDF

AT rapport om vedvarende energi

Rapport i AT i fagene Samfundsfag C og Fysik A om dansk energipolitik, med fokus på vedvarende energi.

Problemformulering

Vi mener, at fremtiden ligger inden for vedvarende energi, da os mennesker begynder at tænke mere og mere over hvor meget vi forurener. Vi mener at vindmølle industrien, er den form for vedvarende energi som vil udvikle sig mest, men dog vil de andre former ikke ligge langt efter. Vi mener, at man vil arbejde hen imod at fossile brændstoffer bliver overflødige. Vi mener, at ”Energi 21” er et godt projekt på vej hen mod et renere miljø.

- Hvornår begyndte man for første gang, at tænke på vedvarende energi?
- Hvilke former for vedvarende energi finder der?
- Hvordan udvindes energien fra vedvarende energikilder?
- Hvilken type energikilde, dækker det meste af Danmarks energiforbrug?
- Hvad går den danske energipolitik ud på ”Energi 21”?
- Hvad er energipolitik?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Energipolitik 4
Energiens historie fra 1960'erne og opad 5
Vedvarende energi 6
Politik 8
Vandkraft 10
Vindenergi 12
Vindens energiindhold og effekt 12
Vindenergi i Danmark 13
Geotermisk energi 14
Bioenergi 15
Solenergi 19
Konklusion 21
Kildehenvisning 22

Uddrag

Indledning

Motivation
Vores grundlæggende interesse og motivation for dette projekt blev vækket under de mange spændende individuelle fremlæggelser som foregik i samfundsfag. I disse fremlæggelser blev vi præsenteret for fremtidens energikilder. Disse fremlæggelser, synes vi, var yderst relevant, idet vi alle interesserede os for de miljømæssige perspektiver og den bæredygtige udvikling i miljøet. Her fandt vi det mest indlysende spørgsmål. Dette har vi valgt at tage som udgangspunkt i vores projektarbejde: Hvorfor er vi ikke kommet længere med udviklingen af vedvarende energikilder, hvis de er så effektive?

Problemfelt
Størstedelen af energien i verden kommer i dag fra fossile brændstofferm, men undersøgelser viser, at disse er ved at slippe op. De industrialiserede lande vil ikke kunne opretholde deres nuværende levestandarder uden adgang til rige mængder af energi. Flere ulande får i disse år opbygget industrisektorer og får forhøjet deres levestandarder, hvilket fører til et stigende energiforbrug i disse lande. Dette vil påvirke verdens samlede energiforbrug.
For at imødekomme denne udvikling har Danmark forsøgt at formindske energiforbruget, bl.a. gennem politiske tiltag, såsom krav om isolering i nybyggeri, kampagner for strømbesparelser i det private osv. Det er lykkedes at få et stagnerende energiforbrug, hvis man ser bort fra transportsektoren. I transportsektoren er kampagner desværre ikke nok, og man må se efter nye energikilder... Køb adgang for at læse mere

AT rapport om vedvarende energi

[8]
Bedømmelser
 • 01-12-2008
  super fin opgave....
 • 06-04-2010
  en virkelig fuldendt rapport, eksklusivt indhold.
 • 11-05-2013
  Givet af Studerende på 2. år
  god opgave men savner noget dybde
 • 07-05-2012
  Rigtig god opgave og flot indsats