Vedvarende Energi | Teknologi A

 • HTX 2. år
 • Teknologi A
 • Ingen givet
 • 13
 • 4953
 • PDF

Rapport: Vedvarende Energi | Teknologi A

Denne rapport i Teknologi A omhandler vedvarende energi med fokus på økonomi, politik og miljø.

Rapporten er skrevet ud fra et besøg på Ærø for at se de anlæg, der var anlagt i forbindelse med en konkurence om selvforsyning på de danske øer.

Indhold

1.1 Forord
1.2 Indhold
1.3 Indledning
1.4 Opbygning af rapporten
2.0 Vedvarende energi
2.1 Miljø
2.2 Økonomi
2.3 Politik (“Energi 21”)
3.1 Vindenergi
3.1.1 Lidt historie om vindkraft
3.2 Økonomi
3.3 Politik
4.1 Solenergi
4.1.1 Forskelige typer af solenergi
4.1.2 Aktiv solvarme
4.1.3 Passiv solvarme
4.1.4 Solcelleanlæg
4.2 Økonomi
4.3 Politik
5.1 Biomasse generelt
5.2 Økonomi
5.3 Politik
6.1 Halm til energiformål
6.2 Økonomi
6.3 Politik
7.1 Træ til energiformål
7.2 Økonomi
7.3 Politik
8.1 Biogas
8.2 Økonomi
8.3 Politik
9.1 Bølgeenergi
9.2 Økonomi
9.3 Politik
10.1 Vedvarende energi-ø
10.2 Ærø´s deltagelse i projektet
11.1 Konklusion
11.2 Litteraturliste
11.3 Bilag

Uddrag

1.3 Indledning

Projektet om vedvarende energi, startede i maj - juni 1999, men blev for alvor påbegyndt i august. Projektet er startet udfra en konkurence der fandt sted inden projektets påbegyndelse, det handlede om danske øers evne til at selvforsyne sig med energi. Udfra dette grundlag var vi på Ærø for at se de anlæg, der var anlagt i forbindelse med konkurencen.
Det var så målet at der udfra dette emne skulle skrives et projekt om vedvarende energi. Det viste sig dog hurtigt at grundlaget for opgaven svandt ind til et yderst beskedent grundlag. Men det er dog beskrevet i andre afsnit
I denne raport er det forsøgt belyst. Specialet er det politiske og samfundsmæsige aspekt for etablereing og drift af vedvarende energi anlæg i Danmark.
Der er tillige beskrevet de økonomiske forhold omkring vedvarende energi. Der er dog ikke lagt så stor vægt på disse, da det er begrænset hvad der gives af økonomiske beregninger
Miljøet er også beskrevet men ligger under det der kan kaldes smfundsmæssige aspekter, men der er også miljø vurderinger i rapporten.
Hvis man skal vælge et energi emne der er under speciale kan det værre solenergi, da der er beskrevet de forskellige energi typer. Men også biomasse er der lagt stor vægt på. Dette indebærre halm, træ og biogas.

1.4 Opbygning af rapporten.

Denne raport er som nævnt i indledningen opbygget omkring de tre nøgleor Miljø - Politik og Økonomi. Ved ethvert nyt emne starter med en kort beskrivelse af teknik og miljø. Dette hedder altid X.1 altså miljøet er altid beskrevet i det første afsnit om emnet. Økonimien er altid beskrevet i afsnittende X.2. Mens politken og det samfundsmæssige ligger i afsnit X.3

2.0 Vedvarende energi.

Vedvarende energi. Er energi, der ikke slipper op. Vedvarende energi er også alternativ energi til forsille brændstoffer. Grunden til at det er et alternativ skyldes, at kul, olie og naturgas, er lettere at udnytte og billiger på nær naturgas. Det burde være omvendt at den vedvarende energi var hoved energi kilden, og de forsille brændstoffer var den alternative energi. I de følgende afsnit kommer der en kort beskrivelse af de forskellige vedvarende energi typer. Først en generel beskrivelse, der efter en kort beskrivelse økonomien og tilsidst en politisk beskrivelse af energienforholdene... Køb adgang for at læse mere

Vedvarende Energi | Teknologi A

[13]
Bedømmelser
 • 06-09-2001
  Hvis man ser bort fra at der er en del gentagelser (kopi mellem 2 opgaver i studienet mellem denne & solenergi alternativ energi er den ok.
 • 12-06-2008
  synes den er ok, men det er bedre at fokusere meget på vedvarende energi i stedet for at skrive meget om politik.....
 • 29-10-2013
  fint...........................
 • 17-05-2003
  Ikke godt beskrevet, meget kort og mangelfuld. Spild af penge