SRP: Vedvarende Energi og Betz Lov i Fysik og Teknologi

 • HTX 3. år
 • SRP (Fysik A, Teknologi B)
 • 10
 • 27
 • 5489
 • PDF

SRP: Vedvarende Energi og Betz Lov i Fysik og Teknologi

SRP'et om vedvarende energi forklarer hvordan henholdvis vindmøller, solceller og vandkraft fungerer, samt fordele og ulemperne bag disse 3 former for energiproduktion, og derudover er der en udledning af Betz' lov, som beskriver vindmøllens nyttevirkning af vinden.

Til sidst bliver der diskuteret hvad der skal til, for at jorden kan have 100% vedvarende energi i år 2030, samt hvornår det er realistisk at der er 100% vedvarende energi på jorden, dvs. at alle udelukkende bruger vedvarende energi.

Elevens kommentar

Jeg ville være mindre overfladisk iforhold til de to sidste punkter, med hvad der skal til og hvornår man kan få vedvarende energi 100%. Derudover ville jeg prøve at finde noget mere fysik teori. (Det var Fysik/Teknologi)
Jeg synes selv at kilderne er rigtig gode.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1 Abstract 2
2 Indhold 3
3 Indledning 4
4 Vedvarende energi 5
5 Teknologier 6
5.1 Vindmøller 6
5.1.1 Fordele og ulemper 7
5.1.2 Fysikken bag vindmøller 9
5.2 Solceller 15
5.2.1 Fordele og ulemper 16
5.3 Vandkraft 18
5.3.1 Fordele og ulemper 19
6 100 % Vedvarende energi 21
6.1 100 % vedvarende energi i 2030 23
6.2 100 % vedvarende energi – Hvornår? 24
7 Konklusion 24
8 Kildeliste 25

Uddrag

3 INDLEDNING:
Den dag i dag er der store energiproblemer rundt omkring i verden. Fossile brændstoffer er ikke en uudtømmelig kilde, tværtimod. Forskere er ikke enige om hvornår vi løber tør for fossile brændsler, men de er enige om at vi vil løbe tør.

De er dog nogenlunde enige om at vi har kul til dobbelt så lang tid som olie og gas. Nemlig omkring 110 år, hvor vi kun har olie og gas til imellem 40 og 50 år.

Derudover har fossile brændstoffer den store ulempe at de udleder CO2, hvilket er med til at skabe global opvarmning grundet drivhuseffekten. CO2en stiger op i vores atmosfære hvor den virker ligesom et drivhus. Varmen kommer ind, men kommer ikke ud igen.

Drivhuseffekten er ikke kun en dårlig ting, uden den ville jorden være mere end 30° grader koldere end den er i dag og liv på jorden ville ikke eksistere som vi kender det. Det er dog vores store pludselige udledning af drivhusgasser - især igennem de sidste 50 år – som ændrer klimaet. Temperaturen er allerede steget med mere end en grad, polerne smelter og verdenshavene stiger.

Den åbenlyse løsning til dette problem er at gå over til vedvarende energi. Vedvarende energi udleder nemlig ingen drivhusgasser, i hvert fald ikke når konstruktionerne først er bygget. Verden vil gerne over til vedvarende energi, og det er så hurtigt som muligt.

Vi er godt på vej, i dag er kul kun ansvarlig for 25 % af verdens energiforbrug, kul er dog også ansvarlig for 40 % af CO2 udledningen.

I denne opgave vil jeg komme ind på 3 forskellige teknologier inden for vedvarende energi, nemlig sol, vand og vindenergi. Jeg vil forklare teknologien bag dem, deres fordele og ulemper, samt jeg i et enkelt tilfælde – nemlig vindmøllens – vil forklare fysikken bagved. Desuden vil jeg diskutere hvad der skal til for at verden kan gå over til 100 % vedvarende energi... Køb adgang for at læse mere

SRP: Vedvarende Energi og Betz Lov i Fysik og Teknologi

[1]
Bedømmelser
 • 27-11-2014
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Fint skrevet og opstillet. Jeg fik hjælp til hvordan opgaven skal gribes an og opstilles.