Varmepumpe - Forsøg i fysik

 • HTX 3. år
 • Fysik A
 • 12
 • 10
 • 2059
 • PDF

Rapport: Varmepumpe - Forsøg i fysik

Formålet med dette forsøg er dels at undersøge en varmepumpes nyttevirkning. Ydermere forventes det, at varmepumpens opbygning og virkemåde læres at kende. Rapporten er skrevet i emnet "Termodynamik".

Studienets kommentar

Meget gennemfært rapport, der dog bør skelne stærkere mellem fejlkilder og usikkerheder. Fejlkilder er de fejl, som vil påvirke dit resultat i én bestemt retning, hvorimod usikkerheder ikke har nogen bestemt retning (fx måleusikkerheder).

Indhold

Indholdsfortegnelse:
Formål 3
Betegnelser 3
Benævnelser 3
Teori 3
Termodynamikkens 1. hovedsætning 3
Termodynamiske processer 4
Varmepumpen 4
Forsøget 5
Forsøg 6
Forsøgsopstilling 6
Fremgangsmåde 6
Resultater 7
Vurdering 8
Konklusion 8

Uddrag

Fremgangsmåde for forsøg med Varmepumpe:

På figuren er der anbragt en beholder med lunkent vand under fordamperen og en beholder med koldt vand under kondensatoren. Forinden er begge beholdere vejet, så deres varmekapaciteter C_bk og C_bv kan beregnes. Desuden er vandmængderne vejet. I begge beholdere er anbragt et termometer, og varmepumpen er tilsluttet en energimåler. De overførte energimængder kan beregnes som:

Q_tilført=(m_k•c_v+C_bk )•(t_k1-t_k2)
Q_afgivet=(m_v•c_v+C_bv )•(t_v2-t_v1)

Opskriv begyndelsestemperaturer og masser i skemaet nedenfor. Tænd for varmepumpen i nogle få minutter (ca. 1-5 mim.) og vent til temperaturerne i beholderne har stabiliseret sig (bemærk, at der godt kan være dannet et tyndt lag is på spiralen ved fordamperen - vent til det er smeltet). Mål så temperaturer og energiforbrug og indsæt dem i skemaet. Beregn energierne Q_afgivet og Q_tilført effektfaktorerne ε_varmepumpe og ε_køleskab samt kompressorens nyttevirkning η_kompressor. Gentag målingerne med andre vandmængder og andre pumpetider... Køb adgang for at læse mere

Varmepumpe - Forsøg i fysik

[6]
Bedømmelser
 • 16-10-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  En meget grundig opgave, som var fantastisk at læse igennem og fik rigtig meget viden, som jeg kunne bruge i min egen opgave om varmepumpen.
 • 19-04-2013
  Givet af Folkeskoleelev i 10. klasse
  En rigtig god opgave, der får alt det vigtigste med, men heller ikke er for lang og uoverskuelig.
 • 13-01-2016
  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
 • 02-10-2014
  Udmærket opgave. Meget brugbar