Vandtransport i Planter - Rapport i Biologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.
 • STX 3.g
 • Biologi A
 • 10
 • 6
 • 1825
 • PDF

Vandtransport i Planter - Rapport i Biologi

Rapporten undersøger vandtransport i planter.

Formål:
Formålet med dette eksperiment er at se på planters vandoptagelse og vandtransport og på grundlag for disse observationer at formulere en hypotese, der forklarer, hvordan vandet transporters igennem planterne.

Indhold

Formål
Teori
- Aktiv transport
- Passiv transport
- Osmose
- Fordampning og vandtransport
- Sikarene og vedkarene
- Spalteåbning
- Rødderne
- Vand i luften
Materialer
Eksperimentets udførelse
Resultater
Diskussion
1) Hvad er formålet med det første reagensglas?
2) Forklar, hvorfor de målte vandstandsforskelle afviger indbyrdes.
3) Hvilken del af planten er af størst betydning for vandoptagelsen?
4) Hvilken indflydelse har bladenes antal og størrelse på vandoptagelsen?
5) Hvilken af følgende udtalelser er bedst i overensstemmelse med forsøgets resultater
6) Formuler en hypotese, der kan forklare, hvilken kraft der transporterer vand op i planten. (bemærk: Mellem vandmolekyler findes stærke kohæsionskræfter på grund af dipolbindinger).
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Eksperimentets udførelse:
Jeg startede med at tage 6 reagensglas og fyldte vand i så der var et par cm til randen. Herefter tog jeg reagensglassene og dækkede dem med staniol.

Reagensglad 1:
I dette glas afmærkede jeg vandafstanden.

Reagensglas 2:
Først skær jeg rødderne af planten (ca. 6 cm under planten). Så tog jeg planten og skak den ned igennem staniolen så stænglen rørte vandet og lidt af planten skak op over staniolen. Og jeg lod bladene være på planten. Til sidst mærkede jeg vandafstanden.

Reagensglas 3:
Her fjernede jeg rødderne og bladene, hvor kun bladstilkene var tilbage. Så stak jeg planten igennem staniolen ligesom i reagensglas 2. Til sidst mærkede jeg vandafstanden.

Reagensglas 4:
I dette reagensglas fjernede jeg staniolen får at sænke en hel plantes rødder ned i vandet. Herefter foldede jeg staniolen således at reagensglasset blev tæt samtidig med at stængelen blev støttet af staniolen. På denne plante lod jeg bladene være. Til sidst afmærkede jeg vandafstanden.

Reagensglas 5:
Jeg lod rødderne være på planten, men fjernede bladene så kun bladstilkene var tilbage. Så gjorde jeg på samme måde med staniolen som i reagensglas 4. Herefter afmærkede jeg vandstanden.

Reagensglas 6:
I dette reagensglas lod jeg bladene være på planten, men fjernede rødderne. Herefter tog jeg planten og skak stænglen ned igennem staniolen så stænglen rørte vandet. Så tog jeg en smule vat hvorpå der var vaseline. Dette smurte jeg plantens blade ind på over- og undersiden. Da jeg havde gjort dette afmærkede jeg vandstanden.

Da alle glassene var gjort klar satte jeg det hen i et stativ i vinduet og lod dem stå der indtil næste time. Da det så var blevet eneste time tog jeg og afmærkede de nye vandafstande, så man tydeligt kunne se en forskel på før og efter... Læs mere

Vandtransport i Planter - Rapport i Biologi

[2]
Bedømmelser
 • 21-10-2013
  Den er okay, Ikke til et 10 tal dog
 • 24-02-2014
  11111111111111111111111111111111111111