Fordampning af vand: Temperatur og vind - Rapport i naturgeografi

  • STX 1.g
  • Naturgeografi C
  • 10
  • 5
  • 1313
  • PDF

Fordampning af vand: Temperatur og vind - Rapport i naturgeografi

Vi undersøger i denne naturgeografirapport, hvordan fordampning af vand afhænger af temperatur og vind.

Formål: At undersøge hvordan vands fordampning afhænger af temperatur og vind.

Studienets kommentar

Fin rapport. Afsnittet om fejlkilder burde være uddybet.

Indhold

Formål
Teori: Luftens fugtighed
Materiale liste
Beskrivelse af forsøget
Skema over fordampning
Kurve over fordampningen for de 4 skåle
Sammenligning af graferne
Fejlkilde
Konklusion
Opgave 3: Grønland

Uddrag

Beskrivelse af forsøget om fordampning af vand - Temperatur og vind:

Vi stillede stativerne op med holde anordningerne og sætte hårtørrerne fast. Derefter hældte vi 200 ml vand op i de 4 skåle. Vi vejede de 4 skåle, med vand i, hver især. Skål 1 skulle overtrækkes med film, skål 2 skulle stå med fri vandoverflade, de to andre skåle skulle placeres foran en varmeblæser som skulle blæse luft hen over den frie vandoverflade, når den blev tændt. I skål 3 skulle der blæse kold luft og skål 4 med varm luft.

Derefter tændte vi de to hårtørrer og sætte, så luften pegede lige op i midten af de 2 skåle. Samtidig med de andre 2, den med stanniol og den, kun med vand, lidt væk, sådan så luften fra hårtørreren ikke ramte dem. Hvert 5. Minut gentog vi vejledningen og noterede, deres masse noterede vi i vores skema... Køb adgang for at læse mere

Fordampning af vand: Temperatur og vind - Rapport i naturgeografi

[1]
Bedømmelser
  • 03-05-2012
    rigtig god opgave..:O