Vands smeltevarme og fordampningsvarme

 • STX 2.g
 • Fysik B
 • 12
 • 10
 • 2270
 • PDF

Rapport: Vands smeltevarme og fordampningsvarme

Formålet med forsøgene om hhv. isens smeltevarme og vandets fordampningsvarme var at udregne smeltevarmen for is og fordampningsvarmen for vand i en elkoger. Herefter fandt jeg den procentvise afvigelse fra tabelværdierne.
Dernæst skulle jeg beskrive og forklare begreberne specifik smeltevarme samt fordampningsvarme

Lærers kommentar

Meget flot, gennemarbejdet opgave, godt videnskabeligt sprogbrug. (rapporten, blev bl.a. vist som et "godt eksempel" timen hvor vi gennemgik rapporten i klassen)

Studienets kommentar

Teoriafsnittet er for langt. Husk at teoriafsnittet altid handler om at begrænse sig og være præcis, og ikke skrive så meget man kan.

Indhold

- Formål
- Teori
- Materialeliste
- Fremgangsmåde
- Resultater og databehandling
- Diskussion
- Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde

Isens smeltevarme
Først lagde vi en eller to isterninger på et stykke køkkenrulle (som opsugede smeltevandet). Derefter satte vi låg på vejede vi termobægeret (dette ses i skemaet som mbæger), hvorefter vi hældte lunkent vand op og bestemte massen af begge(ses i tabellen som mbæger+vand).
Vi anbragte termometret ned i gennem et hul i låget på termobægeret og bestemte starttemperaturen tstart. Hurtigt derefter lagde vi isterningen ned i vandet, målte massen og rørte forsigtigt rundt (ned igennem låget).
Da al isen var smeltet bestemte vi sluttemperaturen for blandingen( tslut). Herefter bestemte vi den nye masse(mslut) Masseforøgelsen mslut-mbæger+vand er isens masse mis. Vi bestemmer også stuetemperaturen og gentager med en ny ismængde (2 isterninger). Til sidst indsatte vi måleresultaterne i skemaet nedenfor:

Vands fordampningsvarme
Vi startede med at hælde vand i dyppekogeren og placerede den på vægten. Det er vigtigt at dyppekogerens varmelegeme er helt dækket af vand. Vi tilsluttede derefter dyppekogeren gennem energimåleren. Da vandet begyndte at koge startede forsøget. Vi målte herefter en masse værdier af den tilførte energi og massetab og indsatte dem i vores skema. Derefter lavede vi databehandling, som kan ses længere nede i rapporten... Køb adgang for at læse mere

Vands smeltevarme og fordampningsvarme

[8]
Bedømmelser
 • 27-02-2013
  Givet af 1.g'er på STX
  Rigtig god opgave, ikke helt som vi lavede det, men stor ros :-)
 • 26-06-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  Rigtig god opgave, dog med nogle enkelte fejl
 • 08-10-2014
  god rapport og vel formuleret
 • 31-03-2014
  Lidt mangelfuld opgave